Hoe kan voorlichting over financiering, inkoop en bekostiging van eHealth verbeteren?

Via bijgaande link de inleidende informatie in het thema Financiering eHealth op Zorg voor innoveren (http://www.zorgvoorinnoveren.nl/kennisbank/ehealth-financiering/).

Komende maanden gaan we de informatie voor dit thema actualiseren, zowel qua vorm als inhoud. Denk aan informatie 2017 op de NZa bekostigingswijzer, nieuwe informatie over financieringsbronnen en meer specifieke informatie over de mogelijkheden binnen de verschillende vormen van inkoop.

Ook willen we meer gebruik gaan maken van de kennis en ervaring vanuit de praktijk. Bijvoorbeeld door te linken aan blogs of artikelen.
En meer ruimte bieden aan het stellen van vragen over specifieke cases.
Op zorg voor innoveren of op andere sites. Hiermee is bijvoorbeeld in 2015-2016 ervaring opgedaan met het netwerk van In voor Zorg.

Alle suggesties en ideeen welkom als reactie op dit bericht of naar cp.flim@minvws.nl

Groet
Chris Flim
VWS Innovatie & Zorgvernieuwing/Langdurige Zorg

Antwoorden