GooV zoekt 30 'weinig mobiele' senioren voor een proef met zelfstandig reizen in het OV.

Voor het GoOV - FNO-project ‘Mobiel in je buurt’ zoeken we 30 'senioren' die een aantal weken de GoOV willen testen en daarmee willen helpen om de randvoorwaarden voor effectieve inzet van de app voor deze doelgroep te ontwikkelen. De deelnemers die we zoeken zijn als volgt te omschrijven:
• Niet of slechts beperkt mobiel en momenteel afhankelijk van de (regio- / WMO-)taxi of ander 'niet eigen' vervoer al dan niet obv. een vervoersindicatie.
• Heeft een reisbehoefte van 2 a 3 x per week naar bestemmingen als vrijwilligerswerk, daginvulling, of andere bestemmingen.
• Dreigt in eenzaamheid te geraken agv. het niet mobiel zijn.
• Mijdt het OV omdat hij/zij moeite heeft met zelfstandig reizen en is afhankelijk van een taxi.
• Heeft een eigen e-mailadres en bij voorkeur een redelijk moderne smartphone.
• Is zelfstandig wonend.

Deelnemers krijgen eerst een instructie over het gebruik van de app en het OV, en krijgen een GRATIS OV-ABONNEMENT VOOR DE DUUR VAN HET PROJECT. Tijdens het reizen worden zij begeleid door een callcenter dat hen met raad en daad terzijde staat.
Kent u iemand of wilt u zelf meedoen? Meld u aan via info@go-ov.nl of 030-7508987.
Voor meer informatie over GoOV verwijzen we u graag naar onze website www.go-ov.nl of naar onze Facebook-pagina.