R&D-subsidie voor eHealth zorginnovators, onmogelijk?

11 augustus 2017

Voor ondernemers met een innovatief idee voor de zorg is de financiering van een ontwikkeling vaak één van de grootste struikelblokken. Het ontwikkelen van een werkend prototype, of het nu om hardware of om software gaat, is doorgaans tijdrovend en duur. In het beginstadium van een ontwikkelingstraject is er bovendien vaak nog geen, of weinig omzet. Hierdoor is financiering extra uitdagend.

 

De weg kwijt in het subsidielandschap

De Nederlandse overheid streeft ernaar om tot de wereldtop te behoren op het gebied van innovatie. Daarom heeft zij verschillende subsidies in het leven geroepen om innovatie, ook in de zorg, te stimuleren. Toekenning van een subsidie kan ondernemers enorm helpen om de financiering rond te krijgen. Maar het aanvragen ervan wordt er niet makkelijker op. Intussen zijn er in het Nederlandse subsidielandschap namelijk honderden, zo niet duizenden subsidieregelingen, gericht op verschillende doelgroepen, met veranderende openstellingsdata en tientallen ondoorgrondelijke voorwaarden.

De bekendste subsidieregeling in Nederland is de WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk). De WBSO kan worden ingezet voor de ontwikkeling van producten, programmatuur of processen die voor jou als ondernemer technisch nieuw zijn.

In 2016 hebben 20.715 Nederlandse ondernemers, waarvan 97% afkomstig uit het MKB, gezamenlijk € 1,2 miljard voordeel uit de WBSO gehaald. Ten opzichte van 2015 was er een stijging van 22% in het aantal ondernemers die WBSO toegekend kregen. Vanuit de ‘Field of science and technology’ classificering blijkt dat de klasse Computer- en informatiewetenschappen met 6.456 bedrijven binnen die ondernemingen veruit het best vertegenwoordigd is. Bijna een derde van alle toekenningen betrof dus een ICT innovatie.

 

WBSO en eHealth

Ook binnen de zorgsector is de afgelopen jaren onder de noemer eHealth een flinke stijging van het aantal ICT innovaties waarneembaar. Het gebruik van mobiele apps voor zorg en gezondheid is gegroeid van 19% in 2014 naar 40% in 2016. Eveneens is het gebruik van een computer of tablet voor het tonen van informatie aan een patiënt gestegen (van 23% in 2014 naar 42% in 2016).

Kanttekening is dat de helft van de medisch specialisten die gebruik maakt van een elektronisch dossier dit nog teveel tijd vindt kosten voor wat het hem en de patiënt oplevert. Er zal dus nog meer innovatie en inzet van technologie benodigd zijn om met ICT de gezondheidszorg efficiënter te ondersteunen. En daar ligt juist het probleem in relatie tot de WBSO.

Doordat het budget van de WBSO al jaren rond de € 1,2 miljard ligt en het aantal aanvragende partijen blijft groeien, is er een krapte ontstaan. Gezien deze groei vooral veroorzaakt wordt door het toenemende aantal software aanvragers, zijn er de afgelopen jaren met name op softwaregebied restricties aan de toekenning gekomen. Hierdoor wordt het aantal gehonoreerde aanvragen van software ontwikkelaars ingeperkt. Ook eHealth innovaties krijgen dus veel minder vaak een WBSO toekenning.

 

 

Denk in problemen in plaats van oplossingen

Veel software ontwikkelaars lopen een WBSO subsidie mis doordat zij hun aanvraag te oplossingsgericht insteken. Zij omschrijven vooral de algehele functionaliteit die zij willen ontwikkelen, in plaats van de programmeer technische vernieuwing die zij willen verwezenlijken. Hier valt dan ook veel winst te behalen! In een goede WBSO aanvraag is het van belang om concreet de programmeer technische problemen en de te programmeren oplossingsrichtingen weer te geven. Daarbij dien je als ondernemer tegelijkertijd te onderbouwen waarom het niet zeker is dat de voorgenomen oplossing gaat werken.

Wij merken dat wanneer een aanvraag op de juiste manier wordt opgesteld en daarbij goed wordt aangeven welke formele programmeertalen, tools, methoden, technieken en componenten gebruikt worden, een WBSO goedkeuring nog steeds binnen handbereik ligt.  

 

Rogier Teunissen is innovatieconsultant bij Boonstoppel Subsidie Advies BV. Hij is gespecialiseerd in het herkennen van subsidiekansen, het aanvragen van subsidies en het begeleiden van subsidietrajecten. Dit doet hij met name voor kleine en middelgrote ICT gerelateerde ondernemingen in verschillende innovatieve sectoren.