NRC Live serie Toekomst van de Zorgprofessional - Zorgprofessional/Data-analytics redt levens

08 oktober 2019 19:30 - 22:00
Locatie
Mediaplaza, Utrecht

Met een groeiend aantal ouderen en chronisch zieken is een omslag nodig om de zorg betaalbaar, bereikbaar en van hoge kwaliteit te houden. Tegelijkertijd kampen zorgprofessionals met een hoge werkdruk,  onderbezetting en legio technieken die het de zorgverlener gemakkelijker moeten maken. Maar doen ze dat ook echt? En hoe zorgen we dat techniek geen doel op zich wordt? Van Digital Health tot de gigantische potentie van data-analytics: We staan aan de vooravond van grote innovatieve doorbraken in de zorg.

Trends en ontwikkelingen in de zorg

Tijdens deze serie kijken we vanuit het perspectief van de zorgverlener naar de potentie van technologische oplossingen en hoe ze werken in de praktijk. Wat zijn eigenlijk de voorwaarden voor implementatie van Digital Health? En waar zijn de zorgprofessional én de patiënt bij gebaat? Aan de hand van praktische cases, onderzoek, successen én mislukkingen onderzoeken we de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van tech in de zorg. Het doel moet immers zijn om de zorg efficiënter, effectiever en patiëntvriendelijker maken.

Avond 1 - 17 september - De implementatie van technologie in de zorg onder de loep: hoe zorgen we dat Digital Health ook echt werkt in het dagelijkse leven van arts en patiënt?

Avond 2 - 8 oktober - Verrassende samenwerking met het bedrijfsleven: welke rol spelen IT-bedrijven en data-opslag in het zorgnetwerk van de toekomst?

Avond 3 - 5 november - De zorgprofessional: wat voor skill set heeft de zorgprofessional nodig voor de implementatie van tech en wat helpt hen hun vak wezenlijk beter te kunnen uitoefenen?

Zorgprofessional/Data-analytics redt levens

Data en data-analytics, aan hoeveelheden en mogelijkheden geen tekort. Maar welke data overspoelen of helpen juist de medici? Hoe kunnen we data-analytics zo inzetten dat het de zorgverlener en de patiënt echt helpt? En hoe gaan we om met de verwerking, opslag en privacy van data in samenwerking met IT bedrijven en andere derden? Je hoort het allemaal op deze tweede avond van de zorgserie!

Bekijk het programma op de NRC Live website