Meet Up: Patiënt centraal, professionals in hun kracht

25 september 2017 09:30 - 07:30
Locatie
Ministerie van VWS, Den Haag

Veel mogelijkheden, snelle ontwikkelingen, steeds meer toepassingen: eHealth is aan een opmars bezig. Digitalisering is niet alleen een welkome aanvulling op de zorg, die met hoge kosten en een krappe arbeidsmarkt te maken heeft. Digitale zorg emancipeert mensen, die controle krijgen over hun elektronische gegevens en als ze dat willen meer baas kunnen zijn eigen over eigen gezondheid. En doordat de uitwisseling van gegevens zo veel beter kan en met die gegevens veel mogelijk is laat moderne technologie ook professionals excelleren.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseert voorafgaand aan de bijeenkomst van het Informatieberaad Zorg een Meet Up. Deze Meet Up is speciaal bedoeld voor patiënten en voor zorgprofessionals. 300 deelnemers zijn welkom en kunnen deelnemen aan 30 verschillende sessies. 

Meer informatie over de Meet Up staat op deze website. Daar is ook het aanmeldformulier te vinden.