Innovation for Health

14 februari 2019 - 13 februari 2019
Locatie
WTC-Rotterdam

Innovation for Health is het belangrijkste evenement voor sleutelfiguren in Health & Life Sciences in Nederland. Het biedt een unieke kans om toonaangevende innovators te ontmoeten, de nieuwste trends bij te houden, geavanceerde innovaties te presenteren en leiders en beleidsmakers bij Life Sciences & Health te betrekken. De conferentie brengt topsprekers op het podium, toont high impact-innovaties, belicht best practices en demonstreert inspirerende ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Dit is de ontmoetingsplaats waar meer dan 800 slimme geesten uit heel Life Sciences en Health op dezelfde dag verenigd worden, waar stakeholders in gezondheid en zorg, van bank tot bed, van start-up tot multinational, met ideeën en met financiering, komen om bestaande contacten te versterken en hun netwerken uit te breiden, om samen de toekomst van de gezondheidszorg vorm te geven.

Neem deel aan de volgende editie van Innovation for Health & Global Investor Forum op 14 februari 2019 in WTC Rotterdam. Verkrijg nieuwe inzichten, ontdek nieuwe kansen, breid uw netwerk uit en vorm gezamenlijk de toekomst van de gezondheidszorg!

Ga naar Health~Holland en krijg korting op je toegangskaart!