Games for Health Europe

02 oktober 2017 - 03 oktober 2017
Locatie
TAC, Eindhoven

De Games for Health Europe Conferentie is een jaarlijkse conferentie waar zorgprofessionals, wetenschappers en game developers bijeenkomen om ervaringen uit te wisselen en kansen te creëren voor toegepaste games in de gezondheidszorg. Denk aan games die zelfmanagementvaardigheden vergroten bij patiënten, die patiënten leren om met chronische aandoeningen om te gaan, die zorgprofessionals helpen om specialistische vaardigheden te trainen zoals endoscopie of robotisch opereren.

Bij zorginnovatie vormen serious games een belangrijke component. Het 7de Games for Health Europe congres heeft als hoofdthema Transformatie van Zorg. Tijdens verschillende paralleslsessies wordt ingegaan op toepassingen die therapietrouw verhogen, revalidatie makkelijker en sneller maken, gedragsverandering en preventie stimuleren en de zorg duurzaam maken. Er wordt ook specifiek ingegaan op verpleegkundige aspecten, in het kader van Waardigheid en Trots. En op methoden om middels speciale technieken, inclusief IBM Watson, een transformatie te bereiken bij verzorgenden en verzorgden. Het congres wordt gekenmerkt door veel interactie, live debatten (NICTIZ) en echt spelen.