Profile picture for user fabian_5888

fabian tijssen

founder We are not_ / anesthesioloog, We are not Munniksma & Tijssen
founder We are not_ / anesthesioloog, We are not Munniksma & Tijssen
Medisch technologische innovaties
10 jaar geleden ben ik afgestudeerd tot anesthesioloog - intensivist. na 8 jaar perifere anesthesioloog -intenisivist en OK manager raakte ik gebiologeerd door high performance van teams op duurzame wijze. Gaandeweg bracht me dat tot andere inzichten over kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. Er is een andere manier van werken nodig om betere kwaliteit van zorg en betere kwaliteit van leven voor zowel de professional als de patiënt te realiseren. Dat was de reden om we are not_ op te richten. We are not laat zien dat anders organiseren en samenwerken de zorg met sprongen beter maakt én goedkoper. Precies dat wat we met zijn allen proberen te bereiken. Alleen we bereiken dat anders. Wij zetten de mens centraal en stellen alles in het werk om de mensen op een betere positie te krijgen goed te doen.

Innovaties die fabian versnelt

Medische Protocollen Navigatie

We are not bouwt de tomtom voor de arts en de patiënt door het medische protocollen landschap. De...