Profile picture for user info@sportiefplan.nl

Stefan Barrett

Bestuurder en Directeur, Sportief Besteed Groep en o.a. Sportief Plus
Bestuurder en Directeur, Sportief Besteed Groep en o.a. Sportief Plus
Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Sportief Besteed Groep is een overkoepelende organisatie die de maatschappelijke kracht van sport en cultuur inzet om een sociaal welzijn te realiseren bij inwoners. Sportief Besteed Groep bestaat uit 7 dochterondernemingen. Stuk voor stuk met een eigen werkgebied en specialisme, maar gedreven door dezelfde visie: bouwen aan een omgeving waar alle inwoners mee kunnen doen door het realiseren van vitale en saamhorige wijken en zelfredzame burgers. Om dit te bereiken brengen we organisaties uit verschillende domeinen met elkaar in verbinding en werken we samen met partners en inwoners. Ook zoeken we actief de samenwerking met kennisinstellingen in de omgeving en binnen ons vakgebied.
We hebben alles in huis; van beleid tot uitvoering. Van buurtsportcoaches die samen met zorg- en welzijnspartners gezond gedrag of talentontwikkeling stimuleren, tot programmamanagers die schakelen met gemeenten, kennisinstellingen en landelijke programma’s om inwoners uit te dagen een gezonde leefstijl aan te nemen en de eigen kracht te ontdekken. We zijn actief in verschillende gemeenten van Zuid-Holland en ook op landelijk niveau bouwen we aan ons netwerk om gedragsverandering te kunnen realiseren.