Profile picture for user naomi_vorstermans

Naomi Vorstermans

Health~Holland
Health~Holland
Informatie-uitwisseling
Overige
Topsector Life Sciences & Health

De Topsector Life Sciences & Health (LSH) is aangewezen door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken om de Nederlandse economie en maatschappij tot de wereldwijde top te laten horen. Daarbij hebben de negen geselecteerde topsectoren het vermogen om een wezenlijke bijdrage te leveren aan mondiale maatschappelijke uitdagingen.

Topsector LSH omvat een brede scala aan disciplines, van geneesmiddelen tot medische technologie, van infrastructuur binnen de gezondheidszorg tot aan vaccinaties. De topsector initieert en stimuleert interdisciplinair onderzoek en ontwikkeling door publiek-private samenwerkingen te faciliteren die innovaties valoriseren. Door toegang tot kapitaal, het delen van best practises, het verbinden van partijen en de eenduidige Health~Holland sector communicatie stimuleert de topsector een productieve infrastructuur. Zo werkt de topsector aan de missie: vitaal functionerende burgers in een gezonde economie.