Profile picture for user cindy_hobert-bootsveld

Cindy Hobert-Bootsveld

Innitiatiefnemer, directeur, OZOverbindzorg
Innitiatiefnemer, directeur, OZOverbindzorg
Domotica
Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Ieder mens verdient de best mogelijke zorg. Maar ieder mens heeft bij die zorg ook anderen nodig, van zorgverleners tot mantelzorgers. Hoe verbind je al deze betrokken partijen, zodat jouw zorg in één overzicht gebundeld is? Hoe zorg je voor goed onderling overleg tussen de betrokkenen zodat de kwaliteit van jouw zorg toeneemt? En hoe houd je zelf de regie over de zorg die jou geboden word?

Om eenvoudiger samen te werken aan jouw zorg hebben wij een online systeem ontwikkeld. Via dit platform worden de verschillende partijen met elkaar verbonden en houden ze elkaar op de hoogte. Iedereen weet wat de status is rondom jouw zorg en weet wat de volgende stap zou moeten zijn. Dit geeft rust.

Overzicht over je eigen zorgproces
Maar de zorg zelf wordt ook beter: door de kortere lijntjes werken alle betrokkenen gerichter aan de beste zorg voor jou. Partijen kunnen beter met elkaar communiceren en dus eerder op elkaar inspelen. En het belangrijkste: jij hebt overzicht over je eigen zorg. Jij neemt deel aan het overleg over jouw zorg, zo wordt er weer met je gepraat in plaats van over je. Ook bepaal je zelf wie toegang heeft tot het systeem.

OZOverbindzorg zorgt voor een doelgerichtere zorg waarbij jij centraal staat. Ook geeft het platform je weer de regie over je eigen zorg. En daarmee over je leven.

Na de start in de gemeente Raalte is het systeem nu uitgerold in circa 60 gemeenten. Een verzorgingsgebied van zo'n 2.000.000 inwoners. Aanvragen uit het hele land voor deelname worden thans uitgewerkt en projecten staan op stapel in een tiental gemeenten verspreid over geheel Nederland. Onderzoeken bewijzen dat OZOverbindzorg een groot postief effect heeft op het welzijn van de thuiswonende kwetsbare mens en een belangrijke ondersteuning is voor de mantelzorger. Ook financieel is OZOverbindzorg zeer aantrekkelijk. Met geringe investeringen worden maximale resultaten behaald.

De onafhankelijke organisatie OZOverbindzorg wordt gefinancierd door de betrokken gemeenten en zorgverzekeraars. De stichting wordt bemensd door zorgprofessionals en heeft o.a. een Raad van Toezicht en een Cliëntenraad, waarbij de cliëntenparticipatie structureel is geregeld.
Voor meer informatie: www.ozoverbindzorg.nl, of mail naar info@ozoverbindzorg.nl

Innovaties die Cindy versnelt

OZOverbindzorg

Ieder mens verdient de best mogelijke zorg. Maar ieder mens heeft bij die zorg ook anderen nodig, van...