Dokter Tom

Pilot

Dokter Tom richt zich op het uitvoeren van kleine chirurgische verrichtingen en (echogeleide) intra-articulaire injecties in de huisartsenpraktijk. Hiermee wordt de huisarts ontlast en kunnen patiënten ziekenhuiszorg krijgen in de eigen huisartsenpraktijk waarbij er geen aanspraak gemaakt hoeft te worden op het eigen risico.

Regio Noord-Holland
Tom Schoorl