De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is Heropend!

10 augustus 2022

Eind 2021 sloot de regeling, maar gezien het grote succes ervan heeft het ministerie van VWS opnieuw geld vrijgemaakt. Dit betekent dat u weer een aanvraag kunt indienen. Er is een bedrag van 12,5 miljoen beschikbaar gesteld en de regeling staat open tot en met 31-12-2022.

Wat is de SET?

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Zo zorgen we samen dat e-health beter en meer wordt gebruikt én ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen.

Waarom SET subsidie aanvragen?

Aangezien de regeling sinds 2019 loopt, zijn er inmiddels al een heleboel mooie resultaten geboekt. In de ervaringsverhalen van andere zorgorganisaties leest u hoe de SET hen geholpen heeft. Ervaar wat SET voor uw organisatie zou kunnen betekenen.

Diverse SET-luiken

SET regulier

Met behulp van de reguliere SET wordt het gebruik van bestaande e-health toepassingen opgeschaald én geborgd. Hierdoor kunnen mensen met een chronische ziekte of beperking, of een groot risico daarop, (langer) zelfstandig thuis blijven wonen.

SET visievorming

Naast de reguliere SET is er de 'SET visievorming e-health'. Hiermee kunnen zorgaanbieders tot een gedragen visie komen over hoe e-health kan bijdragen aan hun missie.

Events en ervaringsverhalen

Meer weten over de SET? Blijf op de hoogte door het lezen van inspirerende artikelen en verhalen van zorgorganisaties over hoe zij e-health binnen hun organisatie opschaalden. Volg daarnaast webinars en bezoek ons op events, waar wij interessante sprekers uitnodigen. Bekijk resultaten, events en ervaringsverhalen hier.

Bron: ZonMw

Een tablet die door de linkerhand wordt vastgehouden, de rechterhand wijst naar het scherm met een digitale pen