Zorginnovatieprijs voor Academisch Ziekenhuis Paramaribo en ZVN-beleidsadviseur John Rijsdijk

26 mei 2023

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft vandaag de Jan Taco te Gussinklo Prijs gewonnen als baanbrekende organisatie in de zorg. John Rijsdijk, beleidsadviseur van Zorgverzekeraars Nederland, kreeg de prijs als baanbrekende persoon. Beide awards werden uitgereikt tijdens het Data Driven Healthcare event in Jaarbeurs Utrecht.

De Jan Taco te Gussinklo (JTTG) prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt ter nagedachtenis aan deze in 2021 overleden internist, innovator, auteur en onderzoeksjournalist. Hiervoor is gekozen voor een door Ronald Westerhuis gemaakt kunstwerk, speciaal ontworpen voor deze baanbrekers, als persoonlijke blijk van waardering en aanmoediging.

Er waren drie organisaties tot de finale doorgedrongen: het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, zorgaanbieder Clear.bio en psychische zorgverlener Stapp@work/GGZ centraal. Het AZP werd als winnaar gekozen vanwege de innovatie idee om bloed-plasmaseparatie in te zetten voor de behandeling van covid-patiënten. Namens het ziekenhuis nam cardioloog-anesthesioloog Rosita Bihariesingh de prijs in ontvangst, die hiervoor zelfs speciaal naar Nederland was gekomen. Rosita was zichtbaar ontroerd: “Dit betekent enorm veel voor mij, het Intensive Care Team en het AZP als geheel, ook vanwege de enorme uitdagingen waar we mee te maken hadden en hebben.” Ook meldde zij vol trots dat deze prijs zeker een mooie plek gaat krijgen op de IC en dat er binnenkort in Paramaribo opnieuw bij zal worden stilgestaan.

In de categorie personen waren ondernemer-wetenschapper Madelon Bracke, beleidsadviseur John Rijsdijk en immunoloog Dimitri Diavatopoulos genomineerd. De prijs werd toegekend aan John Rijsdijk voor zijn initiatiefrijke karakter en voor het vele grondwerk dat hij verrichtte voor het Kenniscentrum Digitale Zorg. John is een echte pionier en verbinder met een menselijke benadering wat betreft het bepalen en implementeren van beleid inzake het IZA-zorgakkoord en de strategie van de ‘Hybride Zorg’. Ook doorgewinterde zorgprofessional John was geraakt: “Ik ben blij verrast met deze blijk van herkenning uit het werkveld voor het belang van goed beleid, zeker omdat dit niet altijd als de meest sexy kant van zorginnovatie wordt gezien. Deze prijs zie ik vooral als een blijk van waardering voor het Kenniscentrum Digitale Zorg en als een aanmoediging om in de komende periode het centrum met de veldpartijen door te ontwikkelen naar een nationaal platform dat de transformatie naar hybride zorg gaat faciliteren, versnellen en opschalen.”

Geeske te Gussinklo, dochter van Jan Taco, reikte de prijzen uit namens de aanwezige jury en zij had daarbij voor alle deelnemers een persoonlijk woord en een boeket bloemen.  Voor haar was het een bijzonder moment, ook als mooie herinnering aan haar vader: “Wat bijzonder hoe de JTTG-prijs vandaag ontvangen is en wat deze voor de genomineerden en winnaars betekent. Ik ben hier echt even stil van.” De jury zal alle zes genomineerden de komende twaalf maanden waar gewenst met raad en daad bijstaan, om te zorgen voor verdere inspiratie, groei en impact. Organisator Igor Dirkx heeft zich vanaf het eerste moment 100 procent achter dit initiatief geschaard en toonde zich zeer ingenomen met het resultaat: “Eervol om dit samen tot stand te laten komen en ik ben zeer blij met het bereikte effect.”

De genomineerden en jury op een rij