Welshop investeert in digitale therapie van Moovd en neemt daarmee de financiële drempel weg voor haar GGZ-partners

07 juli 2022

Onlangs tekenden Moovd en Welshop een partnership. Door het partnerschap haalt Welshop de financiële drempel die instellingen ervaren weg en kunnen alle aangesloten aanbieders de digitale therapieën van Moovd gratis inzetten en gebruiken voor hun cliënten. Hierdoor speelt Welshop in op de huidige capaciteitsproblematiek in de GGZ.

Capaciteitsproblemen aanpakken

Dat deze twee partijen gaan samenwerken, is niet verwonderlijk. Beide partijen werken vanuit een visie om de GGZ te innoveren en dragen oplossingen aan voor de capaciteitsproblematiek binnen de sector. Efficiency en effectiviteit zijn voor beide partijen leidende onderwerpen.

Sneller mentaal beter = sneller ruimte voor nieuwe cliënten

De digitale EMDR toepassing van Moovd is uit meerdere studies efficiënt en effectief gebleken. Dit betekent dat cliënten zich sneller mentaal beter voelen. Maar een effectievere werkwijze draagt natuurlijk ook bij aan een kortere wachtlijst. Daarom heeft Welshop de toepassing geadopteerd zodat de aangesloten zorgaanbieders op het platform sneller ruimte krijgen voor nieuwe cliënten.

Welshop platform voor 100% online mentale hulp

Welshop is een platform en een samenwerkingsverband voor 100% online zorg en ondersteuning voor mentale kracht. Consumenten kunnen op het digitale platform zelf kiezen uit een groot landelijk beschikbaar aanbod. De online behandelingen worden geleverd door GGZ-aanbieders. Samen met deze partners (online aanbieders en zorgverzekeraars) draagt Welshop bij aan vernieuwing en verbetering van online psychische ondersteuning. Welshop bouwt met hen aan een kennisnetwerk en gezamenlijk zoeken zij naar inhoudelijk verbinding.

Moovd realiseert technologisch innovatieve oplossingen

Moovd staat voor passende, doelmatige zorg die overal en altijd toegankelijk moet zijn. Bij de mensen thuis of op afstand, volledig zelfstandig of onder begeleiding inzetbaar. Hierbij ontlasten ze overbelaste zorgmedewerkers, geven ze meer zelfregie aan de patiënten en verminderen ze de benodigde contactmomenten. Passende zorg op het juiste moment, volledig afgestemd op de behoefte van de patiënt. Vanuit deze gedachte is Moovd in korte tijd koploper geworden in innovatieve oplossingen die de mentale gezondheid verbeteren. Deze oplossingen dragen nadrukkelijk bij aan het oplossen van de capaciteitsproblematiek in de geestelijke gezondheidszorg en stellen therapeuten in staat een grotere groep patiënten beter en sneller te helpen.