Vooraankondiging nieuwe KIC-call: ‘One kidney for life’

30 november 2023

De overleving op lange termijn van getransplanteerde nieren is de afgelopen twintig jaar nauwelijks verbeterd, ondanks veelbelovende technologische ontwikkelingen. Circa 40% gaat binnen tien jaar verloren door afstoting. De Nierstichting en NWO willen dat veranderen en slaan de handen ineen binnen het nieuwe KIC-partnerschap waar interdisciplinaire innovatie voor preventie en behandeling van niertransplantaatfalen centraal staat.

Er is meer inzicht nodig in factoren en onderliggende mechanismen bij afstoting van een getransplanteerde donornier. Deze call beoogt de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor preventie en behandeling mogelijk te maken. Hiermee verbetert de transplantaatoverleving en daarmee levensverwachting en kwaliteit van leven van patiënten. Daarnaast kunnen meer mensen geholpen worden aan een donornier doordat langer levende nieren leiden tot een kortere wachtlijst. Naar verwachting gaat de call begin 2024 open.

Interdisciplinaire samenwerking 

Transplantaatfalen is een multidisciplinair probleem waarbij organisaties en bedrijven uit verschillende sectoren nodig zijn. Deze call for proposals is daarom gericht op partijen die bijdragen aan interdisciplinair onderzoek en innovatieve oplossingen voor preventie en behandeling van niertransplantaatfalen. Bij de uitwerking van de aanpak vormen de maatschappelijke aspecten (bijvoorbeeld economische en ethische aspecten, inclusiviteit, communicatie, gedrag en autonomie van gebruikers) een integraal onderdeel.  

Save the date: matchmakingsbijeenkomst

Naar verwachting opent de call in januari 2024. Op donderdagmiddag 15 februari 2024 volgt een matchmakingsbijeenkomst op locatie. Meer informatie over voorwaarden, budget en deadlines volgt bij de openstelling via deze site.

KIC zoekt technologische economische kansen

Het onderzoeksprogramma Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen.

Partnerschappen

Via de lijn Partnerschappen in het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 van NWO worden jaarlijks onderzoeksvraagstukken van externe private en/of publieke partners uitgewerkt.

Een arts in een blauwgroen shirt, mondkapje hangend om zijn nek en een paars mutsje op. Hij loopt door een ziekenhuis gang met een transplantatiekoffer over zijn schouder en houdt die met beide armen vast.