Subsidieregeling: Implementatie- en opschalingscoaching

05 mei 2021

Het programma Zorg voor innoveren helpt zorginnovatoren verder met innovatievraagstukken. Lees hieronder meer over de regeling Implementatie- en opschalingscoaching; een regeling die is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van goede zorginnovaties.

De regeling Implementatie- en opschalingscoaching biedt financiële ondersteuning bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk van een zorgaanbieder, ontwikkelaar van een zorginnovatie, gemeente of GGD. Met deze subsidie kun je als zorginnovator een externe coach inhuren die je adviseert over de implementatie en opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg.

Er kan maximaal € 5.000,- worden aangevraagd voor het inhuren van een coach. Deze coach helpt je met het opstellen en uitvoeren van implementatieplannen, het navigeren door wet- en regelgeving en de opschaling van de innovatie in de zorgpraktijk. Er wordt gewerkt met een verdeelregel van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’; een verdeling op volgorde van binnenkomst van de aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Indien blijkt dat het beschikbare subsidiebudget is uitgeput, zal een aanvraag moeten worden afgewezen. Bij uitputting van het budget zal de subsidieronde (voortijdig) worden gesloten.

Dit zijn de voorwaarden voor het aanvragen van subsidie:

  • Subsidie kan worden aangevraagd door een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet; of
  • gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en); of
  • de ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet.

Aanvragen kunnen tot en met 18 mei 14:00 uur worden ingediend. Meer weten over deze regeling? Neem dan contact op met Boonstoppel Subsidie Advies B.V. door te mailen naar info@boonstoppel.org.