Subsidieaanvraag MIT R&D Samenwerkingsprojecten geopend

04 juli 2017

Vanaf 3 juli 2017 is het voor samenwerkende MKB-ondernemers weer mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor een MIT-R&D-samenwerkingsproject. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject kan enkel worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal twee, niet in een groep verbonden, MKB-ondernemers, die zich voor gezamenlijke rekening en risico richten op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. De belangrijkste criteria van de subsidieregeling om in aanmerking te komen zijn:

 • meer dan 50% van de aangevraagde projectkosten worden in de provincie of regio gemaakt waar de penvoerder gevestigd is;
 • de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten;
 • de subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan maximaal € 100.000 per deelnemer;
 • de looptijd van een MIT-R&D-samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar;
 • indienen kan vanaf 3 juli 2017 tot en met 7 september 2017, 17.00 uur;
 • aanvragen worden beoordeeld via tendersystematiek.

Deze subsidieregeling is opgehangen aan de negen topsectoren waarmee Nederland economisch en maatschappelijk tot de wereldwijde top wil blijven behoren. De sectoren waarbinnen een aanvraag kan worden ingediend zijn de volgende:

 • Agri en Food;
 • Chemie en Energie;
 • Creatieve Industrie;
 • Hightech Systemen & Materialen en ICT;
 • Life Sciences & Health;
 • Logistiek;
 • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen;
 • Water.

Wanneer je als organisatie kansen ziet binnen een van deze topsectoren, neem dan geheel vrijblijvend contact op met Rogier Teunissen van Boonstoppel  Subsidie Advies om de verdere voorwaarden en innovatietopics te bespreken.