Start landelijk programma Diagnose Voeding en Gezondheid

13 september 2017

Gisteren is het landelijke programma Diagnose Voeding & Gezondheid officieel van start gegaan. Met het programma willen de initiatiefnemers een bijdrage leveren aan een vitaler en gezonder Nederland. Binnen het programma worden innovaties en initiatieven met een grote maatschappelijke impact ondersteund en versneld. Ook faciliteert het programma de dialoog over voeding en gezondheid. Twee thema’s staan hierbij centraal: ‘Voeding & Leefstijl’ en ‘Voeding & Leefomgeving’.

 

De urgentie van een gezonder voedingspatroon

Het aantal mensen met een chronische aandoening stijgt. Het RIVM stelt dat er in 2040 bijna 9,8 miljoen Nederlanders met een chronische ziekte zullen zijn (ten opzichte van ruim 8,5 miljoen in 2015). Deze stijging kent meerdere oorzaken, waaronder een vergrijzende populatie, maar ook een ongezonde leefstijl bij een deel van de populatie, een veranderende leefomgeving en de daarmee gepaarde verleiding tot ongezond gedrag.

De toename van het aantal mensen met een chronische aandoening heeft ernstige gevolgen voor maatschappij en individu. Zo verdubbelen de zorguitgaven tot naar verwachting 174 miljard euro in 2040. Ook leidt de toename tot een verminderde arbeids- en maatschappelijke participatie en tot meer leed en minder geluk. Daarbij wordt de tweedeling in de maatschappij groter doordat chronische aandoeningen vaker voorkomen bij mensen met een lage opleiding en inkomen.

Voeding draagt bij aan een gezond leven. De overtuiging van de initiatiefnemers is dan ook dat voeding een prominente rol verdient bij preventie van chronische aandoeningen. Omdat geen enkele partij in staat is om alleen doorbraken te realiseren op deze complexe maatschappelijke vraagstukken, zijn zij een coalitie gestart. Samen willen de initiatiefnemers een ecosysteem creëren waarin zij kennis, kunde en kapitaal samenbrengen.

 

Over Diagnose Voeding en Gezondheid

Diagnose Voeding en Gezondheid is onderdeel van het netwerk Diagnose, geïnitieerd door Philip Idenburg van BeBright en Michel van Schaik van Rabobank. Onder Diagnose vallen meerdere programma’s, zoals Diagnose Diabetes en Diagnose Zorginnovatie. Het programma Diagnose Voeding & Gezondheid is een landelijk programma gestart door een coalitie bestaande uit Rabobank, BeBright, Gemeente Utrecht, Economic Board Utrecht, Jaarbeurs en Zilveren Kruis en wordt ondersteund door de kennisinstellingen: Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en UMC Utrecht.

 

Meer weten?

Op de website van Diagnose staat meer uitgelegd over het programma Voeding en Gezondheid.