SARA Robotics en Mentech gaan samenwerken voor verdere ontwikkeling emotie-intelligente robot.

05 juli 2022

De Brainportbedrijven Mentech en SARA Robotics tekenen een strategische samenwerking om samen de langdurige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking blijvend te ondersteunen met innovatieve oplossingen. Een emotie-intelligente robot waarbij de data en AI gedreven platformen van Mentech en SARA worden gecombineerd, wordt de nieuwste innovatie voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning.

De intensieve samenwerking richt zich voornamelijk op technologische doorontwikkeling van bestaande toepassingen (Robot SARA en HUME), welke ook gecombineerd in de markt worden gezet. Hiermee vertrouwen beide partijen erop een aanvullende oplossing te kunnen bieden voor de hoge werkdruk, de stijgende tekorten aan zorgpersoneel en het beheersbaar houden van de zorgkosten.  

“Zorgen doen we samen, dat is al vanaf de allereerste dag ons motto. Met Mentech kan SARA verder groeien en een nog completere oplossing bieden in de zorg. Met een integratie van beide platformen kunnen we het autonome karakter van SARA verstevigen en gaan we gezamenlijk een nog groter verschil maken voor cliënten en zorgmedewerkers.” – Maartje Claassen, directeur SARA

“De zorg moet zijn mooie karakter behouden in de toekomst en daar helpt technologie bij. Een combinatie van stressinformatie uit de HUME en een zorgrobot als SARA kan preventief werken en direct impact hebben op cliënt en zorgmedewerker.” -  Eric Riegen, COO Mentech

Softwaresupport & platformintegratie

De samenwerking start met de overdracht van de software van SARA Robotics naar Mentech waarbij ook een samenwerking ontstaat in het dagelijkse support en het onderhoud van de softwareapplicaties. Op korte termijn willen beide partijen de platformen migreren waardoor de integratie van de producten en het toevoegen van nieuwe features aan de bestaande software wordt vereenvoudigd. 

“De integratie van de robot in ons platform biedt veel kansen, onder andere het verkorten van de ontwikkeltijd en het makkelijker introduceren van nieuwe functies. De technologie en expertise van Mentech leent zich daardoor om snel stappen te kunnen zetten in de technologische doorontwikkeling van SARA.” – Reon Smits, CTO Mentech. 

“De regie van de ontwikkeling van SARA en het IP-eigendom zal bij SARA blijven liggen, maar een partner als Mentech en de technologie en expertise die zij meenemen gaat zorgen voor verbetering van het SARA platform en een versnelling in de toekomstige ontwikkeling van functionaliteiten die nog verder bijdragen in de ondersteuning en interactie in het zorgproces. Daarnaast kunnen we de gezamenlijke propositie nog beter in de markt van toegevoegde waarde laten zijn.”- Maartje Claassen, directeur SARA

Gezamenlijke werkplek

Om deze samenwerking optimaal te faciliteren verhuist SARA Robotics naar locatie waar Mentech is gehuisvest, aan de Boschdijk in Eindhoven. Hiermee wordt het voor beide partijen gemakkelijker om te communiceren en de optimale ondersteuning aan elkaar en haar klanten te bieden.

"Waarom moeilijk doen, als het samen kan? Een randvoorwaarde van deze samenwerking is dat we elkaar snel en makkelijk weten te vinden. Dan is samen op dezelfde plek werken eigenlijk een no-brainer. Daarnaast is het natuurlijk hartstikke leuk voor beide teams. Hier gaan we heel veel waarde uithalen voor onze klanten en voor onszelf." – Maartje Claassen, directeur SARA

“De samenwerking met SARA Robotics gaat veel synergie opleveren. We zien dit in een gezamenlijke oplossing waarbij we vroegtijdig spanning signaleren en hierop interveniëren. Daarmee kunnen we de langdurige zorg nog optimaler bedienen en meewerken aan een structurele verandering." – Erwin Meinders, CEO Mentech