Ronde 2 Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis opent 12 september!

27 juni 2023

De succesvolle eerste subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis van Zorg voor innoveren krijgt een vervolg. Deze subsidieregeling richt zich op zorginnovaties die het voor ouderen mogelijk maken langer zelfstandig thuis te wonen. Ronde 2 opent op dinsdag 12 september 2023.

De subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis wil bijdragen aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties. Die innovaties maken het voor ouderen mogelijk langer zelfstandig thuis te wonen. Deze subsidieregeling is specifiek gericht op doeleinden van het overheidsprogramma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

De subsidieregeling

Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is bedoeld voor zorgaanbieders of ontwikkelaars van een zorginnovatie die ondersteuning zoeken bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk. Met deze subsidie kunnen zij een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach geeft advies bij de implementatie en opschaling die nodig is om de innovatie verder te brengen in de praktijk van thuiswonende ouderen. In deze subsidieronde is een miljoen euro beschikbaar: per aanvrager maximaal € 10.000 inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van 6 maanden.

Waar kun je de implementatie- en opschalingscoach voor inzetten?

Er zijn specifieke uitdagingen waarbij een implementatie- en opschalingscoach kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:
•    Meekrijgen van medewerkers in zorginnovaties
•    Het scholen van mantelzorgers en/of ouderen op het gebied van digitale vaardigheden
•    Integratie van zorginnovaties in zorgprocessen
•    Structurele bekostiging van zorginnovaties
•    Visie op inzet van zorginnovaties
•    Technische uitdagingen
•    Regionale samenwerkingen met aansluiting op de WOZO principes: ‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.’
•    Privacy compliance


Voorbeeld aanvragen:
1.    Implementatie/opschaling van de medicatiedispenser binnen de wijkverpleging, waarmee ouderen beter in staat worden gesteld zelf regie te houden op hun medicatiegebruik. Dit levert ook een positieve bijdrage aan arbeidsbesparing.
2.    Implementatie van het FitThuis beweegprogramma, om nog thuiswonende ouderen met beweegklachten te ondersteunen.
3.    Organiseren van multidisciplinaire samenwerkingen binnen gemeenten of regio’s, met als doel ouderen langer thuis te laten wonen.

Wie kan aanvragen?

•    Een aanbieder van ouderenzorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015 en Zvw (binnen de sectoren Wijkverpleging, Geriatrische revalidatiezorg, Paramedische zorg (logopedie, ergotherapie en diëtetiek), Huisartsenzorg, Eerstelijnsverblijf, Geneeskundige zorg voor specifieke groepen (gzsp), Mondzorg en Apothekers).
•    Gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en). 
•    Een ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met één van bovenstaande doelgroepen.

Waarmee moet ik rekening houden?

•    Coaches mogen deelnemen aan maximaal vijf aanvragen deze ronde.
•    De (organisatie van de) coach mag maximaal € 100.000,- cumulatief uit de verschillende rondes ontvangen van projecten die worden uitgevoerd in het kader van de regeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis. Trajecten die zijn gefinancierd uit eerdere rondes van de Implementatie- en opschalingscoaching, met uitzondering van de Ouderen Thuis ronde 1, tellen dus niet mee.
•    Het type zorginnovatie moet leiden tot:

  • een verbetering van de kwaliteit van zorg en/of ondersteuning, de kwaliteit van leven en/of de zelfredzaamheid van ouderen; en/of
  • het ontlasten van mantelzorgers, arbeidsbesparing en/of kostenbesparing in de zorg en ondersteuning aan ouderen thuis.

•    Aanvragers mogen maximaal één aanvraag doen in deze ronde (per organisatie en KVK-nummer). Alleen de eerst ingediende aanvraag wordt in behandeling genomen. Let op: deze beperking geldt niet voor de wijkverpleging. Aanbieders van wijkverpleging mogen maximaal drie aanvragen indienen in deze ronde
•    ZonMw beoordeelt alle aanvragen na de sluitingsdatum van 31 oktober 2023 om 14.00 uur. De uitslag wordt uiterlijk 29 december 2023 bekendgemaakt.
•    Er kan gestart worden met het project tussen 1 januari 2024 en 31 januari 2024.

Wat is WOZO?

Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen. Daarnaast draagt het bij aan ondersteuning waarbij ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Om er op deze manier voor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst goed georganiseerd kan worden. De subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is een van de instrumenten die WOZO mogelijk maakt.

Waar kan ik mijn aanvraag indienen?

De regeling is nu nog niet geopend voor aanvragen. Indienen kan vanaf dinsdag 12 september 2023 14.00 uur tot dinsdag 31 oktober 2023 14.00 uur. Om een aanvraag in te dienen hebt je een account nodig van het systeem MijnZonMw. Als je dat nog niet hebt kun je dit hier aanmaken. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Mocht het budget voor de uiterste deadline bereikt zijn, dan sluit de oproep voortijdig. Alle voorwaarden voor indiening zijn terug te vinden in de subsidieoproep die wordt gepubliceerd op 12 september 2023. Let op: Lees deze subsidieoproep goed door, want de voorwaarden zijn veranderd t.o.v. vorige rondes.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Heb je nu al een innovatievraagstuk waar je hulp bij nodig hebt? Zorg voor innoveren is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur via 070-3495004. De experts helpen je graag verder. Je kunt je vraag ook stellen door te mailen naar zorgvoorinnoveren@zonmw.nl.

Bron: Zorg voor innoveren

Illustratie van een grote microfoon waaruit allerlei illustraties komen, zoals onder andere een telefoon, een tekstwolkje, een lampje, een pijl, een vinkje. Onder de microfoon en items staan mensen te praten en grijpen naar de items