Regio Deals bieden kansen aan eHealth en zorgICT

25 juni 2018

Elke regio is uniek en heeft eigen kansen, uitdagingen en problemen. Het kabinet wil de aanpak van deze regionale opgaven ondersteunen en heeft hiervoor in het Regeerakkoord geld vrijgemaakt. Regionale partijen kunnen concrete voorstellen doen om een meervoudige opgave in de regio aan te pakken. Het gaat om opgaven van sociale, ecologische of economische aard. En daar behoren ook zorgvragen toe.

 

€ 200 miljoen beschikbaar voor eerste tranche

In een Regio Deal kunnen regionale partners een maatschappelijk vraagstuk aanpakken. In de periode tot 2021 zullen er waarschijnlijk twee tranches van Regio Deals komen. De voorstellen voor de eerste tranche moeten voor 1 september 2018 ingediend worden. Voor deze eerste tranche is in totaal € 200 miljoen beschikbaar.

Een Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio rondom de regionale opgave. Publiek-private samenwerking is hierbij van belang. Een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstelling krijgt de voorkeur. De Regio Deals bieden ook kansen om een impuls te geven aan e-health en zorgICT infra- en infostructuur in de regio.

 

Katalysator voor structurele en bestendige aanpak

Naast geld bieden Regio Deals de mogelijkheid om belemmeringen in regelgeving en beleid weg te nemen, om nieuwe netwerken te vormen of om kennis te bundelen en delen. Ook is er andere praktische ondersteuning - bijvoorbeeld om andere investeringsmiddelen te verwerven - van het Rijk mogelijk.

De middelen die voor Regio Deals vanuit de Regio Envelop beschikbaar zijn, zijn bedoeld als een katalysator, waardoor regionale partijen een structurele en bestendige aanpak op kunnen zetten.

 

Planning en beoordeling

De voorstellen die voor 1 september worden ingestuurd, worden in het najaar besproken. Er volgt een keuze voor de initiatieven die verder uitgewerkt worden en in het voorjaar van 2019 ondertekend zullen worden. Meer informatie over de planning, het afwegingskader en het aanmeldproces, vind je op de website van de RVO. Via die website kun je ook contact opnemen met de RVO voor vragen over de Regio Deals.

Ook interessant