Podcast Lifestyle4Health: Gezondheid Centraal in de Gezondheidszorg

08 september 2021

In de serie podcasts die Lifestyle4Health maakt in samenwerking met Health~Holland rondom het onderwerp succesvolle regionale aanpak voor een innovatief gezondheidsysteem, volgt op 10 september de nieuwste aflevering. In deze aflevering staat de vraag centraal hoe gezondheid en gedrag structureel geborgd kunnen worden in het gezondheidszorgsysteem. Te gast zijn Hans Peter Jung, huisarts in de Noordelijke Maasvallei, en Carl Verheijen, directeur kennis en innovatie bij de Noaber Foundation.

In de Noordelijke Maasvallei wordt Juiste Zorg op de Juiste Plek toegepast door huisarts Hans Peter Jung. Hij vertelt ons meer over deze toepassing en de kansen en uitdagingen voor zijn patiënten die leefstijlgeneeskunde meer en meer als interventie toepassen. Directeur kennis en innovatie van de Noaber Foundation Carl Verheijen vertelt ons over hoe de Noaber Foundation aan de hand van het door hen ontwikkelde kavelmodel bijdraagt aan een natuurlijk ecosysteem voor een gezond Nederland dat onafhankelijk is van individuele belangen.

Podcastserie

In deze podcastserie verkent Lifestyle4Health samen met Health~Holland hoe regionale succesvolle aanpakken ontstaan, ondanks prikkels in het bestaande systeem die wellicht anders zouden doen vermoeden. Het laten slagen van deze initiatieven vraagt veel doorzettingsvermogen van initiatiefnemers en de mogelijkheden voor het duurzaam organiseren van een verandering zijn vaak beperkt door onder andere staand beleid, cultuur, financiering en mogelijkheden voor samenwerking. 

In de podcasts bespreken we met gasten waarom en hoe samenwerking, beleid, financiering en wetenschap nu soms nog hapert en wat aanbevelingen zijn voor de toekomst.

Health~Holland 

Health~Holland werkt met burgers, bedrijven, onderzoekers en overheid aan de vijf Gezondheid & Zorg missies, in het kader van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid. De centrale missie heeft als doel dat in 2040 alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven, en de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen met 30% zijn afgenomen. De andere vier missies dragen bij aan deze centrale missie via veranderingen van de leefomgeving, meer zorg op de juiste plek aanbieden en betere perspectieven voor mensen met chronische ziekten en dementie. 

Regionale innovatie: GROZ

Met de GROZ-beweging jaagt Health~Holland de kanteling van de zorg aan. GROZ is dan ook het omgekeerde van het woord ZORG. Binnen GROZ staat een regionale aanpak centraal, en werken burgers, ondernemers, kennisinstellingen, zorginstellingen, zorgverzekeraars en de overheid samen, met lokale (burger)initiatieven als uitgangspunt. De GROZ-fieldlabs (GROZzerdammen) zijn wijken of regio’s waarin al deze partijen samen toewerken naar een leefomgeving die gezonde keuzes gemakkelijk maakt en een gezondheidszorg die gezondheid centraal stelt. 

In de vorige podcast spraken we met Erik Buskens, Ronald Wierstra en Jerrel Ramdat over regionale samenwerking in Friesland en over de rol van onderzoek, verzekeraars en ervaringsdeskundigen. Deze podcast vind je hier.