Pilot ‘Nieuw leren in de zorg’: Augmented Reality voor zorghandelingen

17 juli 2018

Eind 2017 startte vanuit Zorgpact Midden-Nederland de pilot ‘Nieuw leren in de zorg’. In deze innovatieve pilot experimenteren zorgmedewerkers en studenten met Augmented Reality (AR) brillen. ‘Nieuw leren in de zorg’ is een samenwerkingsproject van Reinaerde, Vitras, Vilans, St. Pieters en Bloklands, UtrechtZorg en ROC Midden Nederland.

Het afgelopen half jaar werd onderzocht hoe medewerkers en studenten een voorbehouden en risicovolle handeling uitvoeren terwijl ze instructies krijgen via de AR-bril. Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) zijn handelingen die een speciale bekwaamheidsvragen van zorgmedewerkers. Tijdens de uitvoering van deze zorghandelingen kregen zij instructies op basis van de Vilans KICK-protocollen via een klein schermpje in de AR-bril die zij ophadden. Toetsers hebben tijdens deze unieke proef meegekeken via een camera op de bril en feedback gegeven.

 

Eerste resultaten

Een belangrijk resultaat van het experiment is dat studenten en medewerkers aangeven meer persoonlijke aandacht te krijgen en daarmee betere feedback. De leermethode brengt verdieping en aandacht voor details. Bovendien geeft het leren met AR een positieve leerervaring.

Als verbeterpunt geven deelnemers vooral aan dat de bril lastig is om in elkaar te zetten en dat de batterij snel leeg is. Daarnaast zijn er vaak storingen door de grote hoeveelheid toegevoegde informatie wanneer er gelopen wordt met de bril. In het vervolg van de pilot wordt gewerkt aan de oplossing voor deze technische problemen.

 

Vervolg: ook bredere toepasbaarheid onderzoeken

Naar aanleiding van de eerste resultaten gaat het platform Nieuw Leren in de Zorg door met experimenteren. Daarnaast wordt ook gekeken naar een bredere toepasbaarheid van de techniek. Denk hierbij aan het meekijken op afstand bij (thuis)zorg, wondverzorging, of het ‘even’ laten meekijken door een huisarts of specialist. Hier kunnen ook mantelzorgers of cliënten die zelf handelingen uit moeten voeren profijt van hebben.

 

Over Zorgimpact Midden-Nederland

Zorgpact Midden Nederland is geïnitieerd vanuit de Human Capital Agenda van de Economic Board Utrecht en sluit aan op het domein Gezond door te kijken naar de impact van zorginnovaties op zorgberoepen. Wat zijn de competenties voor professionals in de zorg van de toekomst? Hoe komen de opleidingen van toekomstbestendige professionals eruit te zien? Hiervoor is onder meer een grotere participatie van zorginstellingen en het bedrijfsleven in het onderwijs nodig, om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te vergroten. Ook staat de verbetering van de innovatiecultuur binnen zorgorganisaties op de agenda. Competenties als ondernemerschap, regievaardigheden, omgang met informele zorg en brede kennis op het gebied van techniek en ICT zijn hard nodig.