PERISCOPE wint prijsvraag AI-oplossingen voor zorginnovatie

13 april 2023

Tijdens het jaarlijkse Nederlandse AI Congres is op 12 april 2023 bekendgemaakt dat PERISCOPE de winnaar is van de prijsvraag AI-oplossingen voor zorginnovatie. De prijsvraag is een initiatief van de Nederlandse AI Coalitie, samen met Zorgverzekeraars Nederland, de Patiëntenfederatie Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met als doel op zoek te gaan naar AI-innovaties die het beste bijdragen aan de doelen van het integraal Zorgakkoord.  

Bijdrage aan zorgtransformatie

De Nederlandse zorg heeft te maken met onder andere toenemende zorgvraag, vergrijzing, personeelstekorten, stijgende zorgkosten en hoge administratieve lasten. Transformatie van de gezondheidszorg is cruciaal om toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te garanderen en verbeteren. PERISCOPE is een AI-systeem dat door hergebruik van bestaande ziekenhuisgegevens nauwkeurig kan voorspellen of een patiënt na zijn of haar operatie een infectie zal krijgen. Hierdoor kunnen zorgverleners proactiever en efficiënter met meer kennis voor hun patiënten zorgen. Het AI-systeem draagt bij aan grote uitdagingen in de zorg, zoals aan de kwaliteit, passende zorg en optimale inzet van zorgprofessionals.  

Uitreiking prijs

PERISCOPE ontving als winnaar de prijs uit handen van Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie Nederland. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €10.000 en ondersteuning van de organiserende partijen om de oplossing breder te implementeren. Healthplus.ai, de organisatie achter PERISCOPE, is als winnaar alvast uitgenodigd om te spreken op het Data Driven Healthcare event. Alle betrokkenen bij de prijsvraag feliciteren Healthplus.ai van harte en zien uit naar de bredere implementatie van hun AI-oplossing! 

In 2019 kreeg zo’n 5% tot 20% van de opgenomen patiënten te maken met een infectie. Met als gevolg een langere ligduur en ongemak voor de patiënt, en een bezet bed in het ziekenhuis waar veel vraag naar is. Een oplossing dus met grote potentie. Het laat de kracht zien van AI én is bovendien niet alleen veelbelovend, maar de eerste implementaties laten ook al zien dat het effect heeft. Ook te prijzen is de goede samenwerking die PERISCOPE opzoekt met de ICT-leveranciers van ziekenhuizen, zodat er niet een puntoplossing bij komt, maar dat de oplossing integraal onderdeel uitmaakt van de beslisondersteuning die zorgprofessionals gebruiken in hun handelen. 

Lof voor de genomineerden 

Uit de vele inzendingen selecteerde de beoordelingscommissie vier genomineerden: Ardim HipTONOSAttendi en PERISCOPE. Naar het oordeel van de commissie zijn dit oplossingen die ieder op hun eigen wijze grote potentie hebben om de zorg in Nederland door passende inzet van AI te verbeteren. Vanuit de NL AIC werkgroep Gezondheid en Zorg zullen de overige drie genomineerden worden ondersteund om ook deze AI-oplossingen een stap verder te brengen en te laten slagen.

Bron: NLAIC

Bart Geerts van PERISCOPE neemt de cheque in ontvangst.