Nieuwe subsidieronde Implementatie- en opschalingscoaching opent eind augustus: bereid je voor!

11 juli 2022

Eind augustus opent de achtste ronde van de subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching van onze partner Zorg voor innoveren. Met deze regeling kun je coaching aanvragen voor een implementatie- of opschalingsvraagstuk. Wij geven je alvast wat tips zodat je je aanvraag goed en volledig kunt indienen. De vorige rondes bleken erg populair en het beschikbare budget was snel uitgeput.

Om de hoge kwaliteit van ons zorgsysteem ook op de lange termijn te borgen, is het nodig de zorg slimmer te organiseren. ZonMw wil kennis hierover verder brengen om de zorg te verbeteren naar passende zorg. In het coalitieakkoord is passende zorg een centraal thema. Passende zorg is zorg die gaat om gezondheid in plaats van ziekte, die de juiste zorg op de juiste plek is, die waarde gedreven is (doelmatig) en die samen met en rondom de patiënt tot stand komt (samen beslissen). Het ministerie van VWS heeft recent middelen uit het coalitieakkoord gereserveerd voor ‘passende zorg als norm in de Zorgverzekeringswet (Zvw)’. Met deze extra middelen is een extra ronde Implementatie- en opschalingscoaching ontwikkeld.

Wat kan ik verwachten van de implementatie- en opschalingscoaching?

 • Het doel van de regeling is om een bijdrage te leveren aan het beter, sneller en duurzaam implementeren en opschalen van goede zorginnovaties
 • Door samen te werken met een implementatie- of opschalingscoach kunnen zorgorganisaties en ontwikkelaars van een zorginnovatie (in samenwerking met een zorgorganisatie) een stap zetten in het implementatie- of opschalingsproces
 • Het implementatie- en/of opschalingsvraagstuk draagt bij aan minstens een van de vier principes van passende zorg
 • Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach naar keuze worden ingehuurd. De coach adviseert over een implementatie- of opschalingsvraagstuk
 • In deze ronde zijn minimaal 75 vouchers beschikbaar. Per aanvrager is maximaal €10.000 inclusief eventueel btw beschikbaar. 
 • De maximale looptijd is zes maanden
 • De (organisatie van de) coach mag deelnemen aan maximaal vijf aanvragen in deze ronde. In totaal mag de (organisatie van de) coach maximaal € 100.000,- cumulatief uit de verschillende rondes ontvangen van projecten die worden uitgevoerd in het kader van deze regeling

Voor wie is de implementatie- en opschalingscoaching bedoeld?

 • Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet. Aanbieders van fysiotherapie en oefentherapie zijn uitgesloten van deze subsidieoproep
 • Gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en)
 • Een ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met één van bovenstaande doelgroepen
 • Aanvragers mogen maximaal één aanvraag doen in deze ronde (per organisatie en KVK-nummer). Alleen de eerst ingediende aanvraag wordt in behandeling genomen

Waar kun je de implementatie- en opschalingscoach voor inzetten?

Er zijn specifieke uitdagingen waarbij een implementatie- en opschalingscoach kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

 • Meekrijgen van cliënten en medewerkers in zorginnovaties
 • Integratie in zorgprocessen
 • Structurele bekostiging
 • Visie op inzet van e-health
 • Technische uitdagingen
 • Regionale samenwerkingen
 • Privacy compliance

Hoe bereid ik mijn aanvraag goed voor?

Om je aanvraag goed voor te bereiden geven we je alvast enkele tips:

 • Zoek je coach! Als aanvrager selecteer je zelf een coach waarvan je denkt dat die jou goed verder kan helpen. Bedenk dus goed wat voor vraagstuk je wilt aanpakken met de coach en ga alvast op zoek
 • Bij de subsidieaanvraag dien je een offerte van de coach te overhandigen. Vraag deze alvast op bij de door jou gekozen coach. Let op! De offerte moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De offerte mag maximaal 2 pagina’s lang zijn. Vermeld daarbij het uurtarief en de totaalprijs inclusief btw. De overige voorwaarden lees je vanaf eind augustus in de subsidieoproep
 • Heb je al eerder een aanvraag ingediend bij de vorige rondes en wil je opnieuw een traject starten? Leuk, dan weet je wat je kunt verwachten! Houd er wel rekening mee dat iedere ronde een eigen aanvraagformulier heeft. Je kunt dus niet het formulier van vorige rondes hergebruiken. Lees de subsidieoproep ook goed door, want de voorwaarden kunnen veranderd zijn t.o.v. vorige rondes
 • Is je aanvraag klaar? Mooi! Wacht het liefst niet de deadline af, maar lever je aanvraag zo snel mogelijk in wanneer de ronde opent. Wij werken volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dat betekent dat hoe eerder je indient, hoe groter de kans dat er voor jouw aanvraag nog budget beschikbaar is

Let op: De exacte datum voor de opening van deze regeling is nog niet bekend en deze aankondiging is niet leidend. De voorwaarden en bepalingen die in de subsidieoproep worden gepubliceerd zijn wel leidend. Houd de website, LinkedIn en/of nieuwsbrief in de gaten voor het laatste nieuws.

Bron: Zorg voor innoveren

Stapels muntgeld waar een plantje uit groeit. Van links naar rechts worden de stapels groter, en groeit het plantje steeds meer.