Nieuwe MKB R&D Call!

21 maart 2023

Mkb’ers opgelet: de nieuwe MKB R&D Call staat open! Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland) sluit de huidige publiek-private samenwerkingsregeling (PPS) beter aan op de behoeften van het innovatief midden- en kleinbedrijf (mkb). Dit doen wij middels een pilot call met een beschikbaar budget van €3,3 miljoen aan PPS-toeslag. Hiervan is €2,4 miljoen beschikbaar voor het mkb.

Aansluiting Call bij behoeften mkb

Een groot deel van de PPS-gelden vanuit Topsector LSH wordt toegekend aan kennisinstellingen die voornamelijk in samenwerking met grote bedrijven aan fundamenteel onderzoek werken. De focus ligt dus met name op kennisontwikkeling en minder op kennistoepassing. Met de nieuwe MKB R&D Call gaat daar nu dus verandering in komen. De regeling sluit direct aan op de behoeften van het mkb en plaatst hen in de lead, wat de doorontwikkeling van nieuwe innovaties bevordert.

R&D capaciteit vergroten

In de opzet van deze nieuwe call kan het mkb onder bepaalde voorwaarden financiering ontvangen voor het aanstellen van één bestaande of nieuwe R&D FTE op een PPS-project dat industrieel onderzoek uitvoert. Met de MKB Call vergroten we de R&D-capaciteit van mkb-bedrijven, waardoor zij meer menskracht en middelen hebben om kennis en innovaties sneller en beter om te zetten in producten of diensten.

Het financieringsinstrument

Het mkb kan per projectjaar maximaal €150.000 aan PPS-toeslag aanvragen. Het project duurt maximaal 2 jaar voor micro- en klein MKB en maximaal 4 jaar voor middelgroot mkb. Per project mogen de onderzoeksorganisaties aanspraak maken op maximaal €150.000 PPS-toeslag.

Wanneer kan je aanvragen?

Het indienen van een aanvraag bestaat uit de volgende twee stappen:

Stap 1: Indienen vooraanmelding (deadline 15 mei 2023, CET 17:00)
Stap 2: Indienen uitgewerkte aanvraag (deadline 19 september 2023, CET 17:00)

Alle informatie die nodig is bij de aanvraag vind je hier!

Torentjes van muntgeld die steeds hoger worden