Nieuwe bedrijfsregeling CrossRoads 2023-2029

29 augustus 2023

CrossRoads ondersteunt en stimuleert grensoverschrijdende samenwerkingen rond kansrijke innovaties over de Vlaams-Nederlandse grens, die bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke transitieprioriteiten: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid.

Wat doen we? 

 • Matchmaking: partner(s) zoeken over de grens
 • Subsidies voor innovatieprojecten
 • Begeleiding tijdens en na het innovatieproject

Wat kan je aanvragen?

Subsidies voor innovatieprojecten:

 • Het project is gericht op het ontwikkelen en demonstreren van prototypes van een nieuw proces, product of dienst met een nadrukkelijke bijdrage aan een of meerdere van volgende maatschappelijke transitiedomeinen:
  • Duurzaam ondernemen
  • Duurzame energie
  • Gezondheid
  • Industrie 4.0
 • Het gaat om een samenwerkingsverband tussen minimaal één mkb uit Zuid-Nederland en één kmo uit Vlaanderen
 • 50% subsidies, tot maximaal € 250.000 per project
  • Subsidiabele kosten zijn: personeelskosten, kosten voor verbruiksgoederen en externe kosten/onderaannemers
 • Een maximale doorlooptijd van 24 maanden 

Wie komt in aanmerking?

Kmo's/mkb's die voldoen aan de EU-definitie:

 • Een kmo/mkb is een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 50 miljoen óf een balanstotaal van maximum € 43 miljoen.
 • Een onderneming die vaststelt dat zij op het laatst afgesloten boekjaar de criteria overschrijdt, verliest de hoedanigheid van kmo (of van ko) slechts wanneer deze situatie zich gedurende twee opeenvolgende boekjaren voordoet en vice versa.

Geen onderneming in moeilijkheden (OIM):

 • Een kmo/mkb is OIM wanneer uit de laatst afgesloten jaarrekening - al dan niet neergelegd - van de steun aanvragende onderneming blijk dat het eigen vermogen (EV) kleiner is dan 50% van het geplaatst kapitaal (GK)
 • Uitzondering: een kmo/mkb die minder dan 3 jaar bestaat kan geen OIM zijn. 

Gevestigd zijn in de regio Vlaanderen/Zuid-Nederland

Kaart Zuid-Nederland en Vlaanderen

Kennisinstellingen / grote ondernemingen kunnen deelnemen:

 • als ze niet de ontvangende projectpartner zijn
 • als externe dienstverlener op basis van offerte
 • als onbezoldigde partner (ontvangt geen subsidie)

Wat komt in aanmerking?

Criteria:

 • Innovatief karakter van het project
 • Economische impact
 • Bijdrage aan maatschappelijke transitiedomeinen
 • Grensoverschrijdende meerwaarde van de samenwerking
 • Kwaliteit van de aanvraag
 • Competenties van de uitvoerders

Hoe aanvragen?

Calls in de periode 2023-2026:

 • € 10 miljoen budget in totaal 
 • 2 calls per jaar
 • Rangschikking op basis van score op bovenstaande criteria
 • Toekenning op basis van rangschikking en beschikbare middelen
 • Oproepen worden aangekondigd via Interreg Vlaanderen-Nederland en de projectpartners.

Je vindt alle aanvraagdocumenten op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland.

De eerste openstelling wordt voorzien vanaf 1 september 2023, 00.00 uur tot en met 13 oktober 2023, 15.00 uur. Het totale subsidiebudget van deze call is € 2.500.000. Het subsidiepercentage bedraagt 50% met een maximum van € 250.000 EFRO per innovatieproject.

Kijk voor meer informatie op de website van CrossRoads

Bron: CrossRoads

Torentjes van muntgeld die steeds hoger worden