Meld je aan voor het Innovatiecafe Passende Zorg!

25 mei 2022

Op donderdag 30 juni van 15.00 – 18.00 uur vindt het volgende gratis Innovatiecafé in samenwerking met Zorg voor Innoveren plaats! Ditmaal met het thema: passende zorg. Passende zorg is een begrip dat de afgelopen jaren in de (digitale) gangen en overleggen van beleidsafdelingen van de NZa, het Zorginstituut Nederland en het Ministerie van VWS werd gehoord. Er volgde een actieplan: ‘Samenwerken aan passende zorg, de toekomst is nu’. Hierin werden randvoorwaarden geschetst om te komen tot een actieplan voor het behoud van goede en toegankelijke gezondheidszorg in Nederland. Hoe kun je als zorginnovator aan de voorwaarden van passende zorg voldoen? Hoe ziet een goed businessplan eruit? We heten je van harte welkom op 30 juni in het Bartholomeus Gasthuis Utrecht (hartje centrum!)

Ik meld me aan!


Beeld: ©Zorg voor innoveren

Tijdens dit gratis innovatiecafé vertellen verschillende zorginnovatoren over hoe hun innovatie voldoet aan passende zorg, hun lessons learned en delen ze tips en tricks over hun business case. Hoe zorg je voor de juiste zorg op de juiste plek? Hoe organiseer je een buurt gedreven integrale aanpak? En: hoe sluit de ontwikkeling van technologie aan bij het thema passende zorg? Lees snel verder voor het complete programma!

Wat wordt bedoeld met passende zorg?

De nieuwe coalitie schrijft in het coalitieakkoord dat passende zorg de nieuwe norm is. Maar wat houdt passende zorg precies in? De NZa en Zin gaan uit van de volgende 4 principes die richting geven aan de vraag wanneer sprake is van passende zorg. Passende zorg … 

  • is waardegedreven: de inzet van zorg dient doelmatig te zijn en effectief met als doel voor de patiënt relevante gezondheidswinst en functioneren tegen een redelijke prijs 
  • komt samen met een gezamenlijk rondom de patiënt tot stand. 
  • Is de juiste zorg op de juiste plek: (duurdere) zorg voorkomen, zorg verplaatsen en rondom mensen organiseren en zorg vervangen door slimme zorg en e-health 
  • gaat over gezondheid ipv over ziekte: meer focus op preventie van ziekte en zwaardere zorg voorkomen

Waar en wanneer vindt het innovatiecafé plaats?

Datum: donderdagmiddag 30 juni 2022

Tijden
Inloop: 14.30 – 15.00 uur
Programma: 15.00 – 17.00 uur
Netwerkborrel: 17.00 – 18.00 uur

Locatie
Bartholomeus Gasthuis Utrecht (hartje centrum!)
Lange Smeestraat 40
3511 PZ, Utrecht

Wie zijn de sprekers?

1. André Schiretz Lindström over veilig en vertrouwd medicatie toedienen via Connected Infuuszorg Thuis

André is samen met Cliff Bos en Arjan Poppen een van de oprichters van CareXS. Als Chief Project Officer is hij cross-functioneel verantwoordelijk voor het management van nieuwe projecten en innovatieve oplossingen, van idee tot en met realisatie. Als Chief Agility Officer overziet en ondersteunt hij het bedrijfs-brede agile transformatie proces binnen CareXS. Verder is André, door zijn jarenlange en brede kennis en ervaring binnen de wereld van IoT, de CareXS specialist en adviseur met betrekking tot Internet of Medical Things (IoMT) en Remote Service Management.

Met behulp van CareXS Indy wordt de behandeling met medicatie via het infuus thuis nog veiliger mogelijk. Zeker als iemand een langdurige behandeling ondergaat, kan met infuus thuis het dagelijkse leven zoveel mogelijk doorgaan. De patiënt hoeft minder vaak naar het ziekenhuis, maar krijgt wel dezelfde kwaliteit van zorg. De vertrouwde verpleegkundige van de thuiszorg stelt thuis de infuuspomp in met de juiste medicatie van de apotheker. De behandelend specialist kan op afstand meekijken en advies geven of ingrijpen. Elke handeling wordt gelogd, waardoor medicatieveiligheid wordt gegarandeerd. Bovendien voorkomt dit onnodig veel administratief werk door de verpleegkundige. De real-time monitoring waarborgt kwaliteit, veiligheid en continuïteit. Zo verplaatsen we zorg veilig naar de juiste plek: waar mogelijk, naar huis.
 

2. Tom van Geest over passende zorg: een buurt gedreven integrale aanpak

Tom van Geest werkt met zijn bedrijf genaamd Urban Green Deals over de hele wereld aan een buurt gedreven integrale aanpak. Onder andere in de Rotterdamse wijk Middelland, een wijk die flink onder druk staat. Wijkbedrijf De Middellander is de motor van een paradigmashift. Na de tweede wereldoorlog was in Middelland eerst de overheid en vervolgens het marktdenken leidend. Nu verschuift het zwaartepunt naar een aanpak van, voor en door bewoners.

In de buurt is passende zorg de zaak van iedereen. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Alles wat een wijk doet, heeft impact op fysiek en mentaal welzijn. Door daar bewust aandacht aan te besteden, worden mensen later patiënt. Bovendien blijven ze, eenmaal patiënt geworden, gewoon mensen. Waardoor de vier principes van Passende Zorg vanzelfsprekend worden. We leren elke dag opnieuw dat verandering veel vraagt. De integrale aanpak betekent dat een patiënt eerst en vooral mens is. Een mens dat niet alleen zorg vraagt maar ook bijdraagt bijvoorbeeld in netwerken als Zorgvrijstaat. Hoe ontdekt Tom hoe processen in de wijk elkaar aanvullen en versterken? Ook geeft hij antwoord op hoe zijn business case langzaam verschoof van incidenteel en experimenteel naar structureel. Daarin liggen kansen voor gemeenten, voor het rijk en voor zorgverzekeraars.
 

3. Elly Branderhorst over het succes van het project Langer Actief Thuis bij Mijzo

Elly Branderhorst werkt als projectleider van het project Langer Actief Thuis (LAT) bij Mijzo in de regio West- en Midden-Brabant. Naast het implementeren van het programma LAT bij Mijzo ondersteunt ze vanuit een regionaal innovatiebudget projectgroepen van organisaties in de regio om het programma ook daar te implementeren. Op deze manier leren we van en met elkaar en hoeven we niet steeds “wielen opnieuw uit te vinden”.

Het programma Langer Actief Thuis is gebaseerd op de principes van reablement en in 2021 door betrokken professionals bij Mijzo ontwikkeld. In het programma worden ouderen gebeleid om activiteiten die belangrijk voor hen zijn weer opnieuw of zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen doen op het moment dat de zelfredzaamheid afneemt. Ze doen dit met een interdisciplinair team wat bestaat uit wijkverpleging, ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Het programma wordt gestart als iemand een hulpvraag heeft voor professionele zorg. Zij kijken dan eerst of we iemand weer kunnen leren de activiteiten zelfstandig uit te voeren in een periode van maximaal 12 weken. Na afloop van het programma wordt er pas een definitieve indicatie gesteld voor de zorg die iemand dan nog echt nodig heeft. Een mooi voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plaats. Hoe is het programma tot stand gekomen en wat is het geheim van het succes?
 

4. Lotte Cornelisse van Vilans over innoveren en (proces) verbeteren in de zorg

Voor een toekomstbestendige zorg is het belangrijk om te verkennen hoe zorgtechnologie kan worden ingezet. Waarom ontstijgen sommige pilots niet? Welke vraagstukken leven er nu bij cliënten en zorgprofessionals? Hoe kunnen zorgorganisaties vroegtijdig samenwerken met start-ups om zorginnovaties beter aan te laten sluiten op de hedendaagse praktijk? Kortom: hoe sluit de ontwikkeling van technologie aan bij het thema passende zorg?

Lotte is expert op gebied van mensgericht ontwerp, implementatie en innovatie. Zij onderzoekt met haar gebruiksgerichte aanpak hoe technologie van toegevoegde waarde kan zijn in de zorg. Een verkenning naar nieuwe mogelijkheden en het vertalen naar de praktijk. Zij vertelt je meer over het laagdrempelig experimenteren met toepassingen, waardebepaling in onderzoek, en co-design.

Wat ga ik doen?

Dagvoorzitter Harm Lieverdink (Manager Zorgbrede Regulering en Vernieuwing bij de Nederlandse Zorgautoriteit) heet je van harte welkom en zal je meenemen in de wereld van passende zorg. Het eerste uur luister je naar de inspirerende verhalen van de sprekers en kun je je vragen stellen. Daarna is het tijd voor discussie. De sprekers nemen dan samen de tijd om vragen uit het publiek of van Harm te beantwoorden. Vanaf 17.00 uur wordt de netwerkborrel feestelijk geopend en heb je tijd om andere zorginnovatoren, zorgprofessionals en zorgvernieuwers te ontmoeten.

Enthousiast? Schrijf je in!

Je kunt je aanmelden voor dit innovatiecafé via onderstaande knop. Na aanmelding ontvang je een bevestiging in je mailbox. Hier vind je alle praktische informatie. Let op: deze mail kan in je spambox terechtkomen.

Hopelijk tot 30 juni!

Dit innovatiecafé is tot stand gekomen met onze samenwerkingspartner Zorg voor Innoveren.

Ik meld me aan!

Publiek bij het innovatiecare, van opzij gefotografeerd