Maroeska Rovers, TechMed Centre (UT): ‘Meer samenwerking must voor nuttige innovaties’

01 augustus 2023

Het TechMed Centre van de Universiteit Twente richt zich op innovatie in de gezondheidszorg via medische technologie. Het brengt hiertoe studenten, wetenschappers, zorgprofessionals en ondernemers bij elkaar. Sinds september 2022 wordt het TechMed Center mede geleid door wetenschappelijk directeur Maroeska Rovers. Zij combineert deze rol met die van medeoprichter van HI-NL (Health Innovation Netherlands) en een professoraat aan het Radboudumc. Vanuit deze verschillende rollen kan zij partijen uit alle hoeken van de zorg samenbrengen om te werken aan haar grootste ambitie: die innovaties op de markt te brengen die de behoeften van zorgprofessionals en patiënten echt vervullen.

De Universiteit Twente bundelt in het TechMed Center diverse opleidingen, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en een simulatiecenter met de daarbij behorende infrastructuur. De visie van het TechMed Center is dat de ontwikkeling, evaluatie en passende implementatie van technologie duurzame en gepersonaliseerde gezondheid mogelijk maakt. Om dat te bereiken, brengt het TechMed Center studenten, wetenschappers, zorgprofessionals en ondernemers bij elkaar. Het TechMed Center faciliteert niet alleen onderzoek naar nieuwe technologie, maar werkt ook aan implementatie van innovaties in de praktijk en het opleiden van zorgprofessionals voor de snel veranderende medische wereld.

Innovaties zonder behoefte

Dit is volgens Rovers ook hard nodig, want er werd én wordt nog te veel geïnnoveerd zonder te kijken naar de behoefte bij zorgprofessionals en patiënten. Er wordt geen kritische massa gezocht om de vraag te beantwoorden of er überhaupt een behoefte is en of het product hieraan voldoet. Vaak gaat het slechts om enkele enthousiaste professionals of patiënten, die de stille meerderheid niet vertegenwoordigen. “Als we – en dit is echt geen openbaring –de ontwikkeling en evaluatie van innovaties hand in hand laten gaan, kun je voorkomen dat een product niet voldoet aan de behoefte. Dan kun je onderweg bijsturen.”

Dit is al jaren bekend, maar verandering lijkt als aanpassen van de koers van een olietanker. “Wel lijkt er langzaam echt iets te veranderen”, meent Rovers. “Ook bedrijven lijken zich te realiseren dat het niet langer houdbaar is om met technologie te blijven komen die in de praktijk niet of slechts deels in een behoefte voorziet.” De grootste drempel is misschien nog wel het overtuigen van innovatoren. “Dat zijn van nature vaak idealisten, zij hebben de beste bedoelingen en zijn overtuigd van hun product. Daarbij gaan ze dan voorbij aan het evalueren met een kritische massa.”

Overzicht ontbreekt

Daarnaast hebben innovatoren in de zorg twee aanpalende uitdagingen, meent Rovers. “Allereerst het ontbreken van overzicht. Er wordt misschien wel gewerkt aan 25 versies van oplossingen voor hetzelfde probleem en niemand weet het van elkaar. Het zou beter zijn om het beste van alles bij elkaar te brengen. De tweede uitdaging is dat men vaak wel kijkt hoe men moet voldoen aan wetgeving zoals de MDR voor CE-certificeringen. Maar over de stap van praktische implementatie in de omgeving van de zorgaanbieder of patiënt wordt vaak nog onvoldoende nagedacht.”

Zorg- en onderzoeksorganisaties kunnen beide uitdagingen aanpakken met meer samenwerking. Rovers benadrukt daarbij het belang om niet alleen samenwerking tussen onderzoekscentra zoals het TechMed Center en de praktijk van het Radboudumc te stimuleren. Dit moet ook gebeuren met andere ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio’s – in dit geval Nijmegen en Twente – en daarbuiten.

Lees het volledige diepgaande interview met Maroeska Rovers in ICT&health 4, die vanaf 24 augustus verschijnt.
Foto: Rikkert Harink

Bron: ICT&health

Maroeska Rovers