Lancering Kennis- en Innovatieagenda Gezondheid & Zorg 2024-2027

02 november 2023

Samenwerken voor maatschappelijke en economische impact

De noodzaak van transformatie van gezondheid en zorg is in de afgelopen jaren toegenomen, bijvoorbeeld door de coronacrisis en de toenemende gevolgen van klimaatverandering. Daarom hebben wij* een nieuwe Kennis- en Innovatieagenda opgesteld voor de tweede strategieperiode (2024-2027) van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. We gaan met het goede van de vorige strategieperiode (2020-2023) voort en voeren ook de nodige verbeteringen door. Ook nu blijven overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties de krachten bundelen voor de transformatie.

Door de toenemende urgentie van de transformatie van gezondheid en zorg verhogen we het tempo en brengen we ook focus en vernieuwing aan. Daarom richten we ons met het nationale kennis- en innovatie-ecosysteem op technologische innovatie en valorisatie via publiek-private samenwerking. Daarnaast is er een vijfde specifieke G&Z missie toegevoegd over het voorkomen en beter bestrijden van maatschappelijk ontwrichtende gezondheidsdreigingen. Verder zijn er door het Kabinet drie generieke en cruciale speerpunten aan het beleid toegevoegd, te weten Digitalisering & Sleuteltechnologieën, Circulaire Economie, en Klimaat & Energie. Deze nemen wij op in onze technologische innovatieprogrammering.

Vooreerst moeten onze gezamenlijke inspanningen bijdragen aan het behalen van de centrale missie: het verkleinen van de onaanvaardbare gezondheidsverschillen tussen mensen in een hoge en een lage sociaaleconomische positie. Naast deze belangrijkste uitdaging willen we bijdragen aan het behalen van de vijf specifieke missies voor Gezondheid & Zorg, en aan de impactvolle transformatie die centraal staat in de zorgakkoorden en -programma’s van VWS. Met dit alles dragen we bij aan de brede welvaart en economische groei nationaal en internationaal. Daarom roepen we het innovatieve bedrijfsleven en al onze ander (toekomstige) partners op om zich bij ons aan te sluiten en mee te werken aan het welslagen van deze agenda.

“Als ik kijk naar onze mooie coalitie en wat die al heeft opgeleverd, ben ik positief dat we in de komende vier jaar ook weer waardevolle stappen zullen zetten. Voor de gezondheid en zorg van elke inwoner van Nederland, voor onze maatschappij en economie. Ik kijk er naar uit om dat samen met jullie allemaal te doen.” - Carmen van Vilsteren, Voorzitter Themateam Gezondheid & Zorg

*Wij staat hier voor de Kennis en Innovatieconvenantpartners, namelijk:

KIC partners Gezondheid & Zorg

Over de KIA en het KIC kan contact worden opgenomen met Health~Holland; mail: info@health-holland.com; tel.: +31 (0)70 205 1400

Een oudere man zit in de duinen op een bankje en kijkt op zijn smartwatch. Hij draagt een blauw regenjack, grijze broek en bruine bergschoenen.