Kansrijke samenwerkingen op weg naar persoonsgerichte gezondheid en zorg

16 juli 2018

Op donderdag 14 juni werden Groningse ondernemers en proeftuinen samengebracht. Zij maakten kennis met elkaar, konden vraag en aanbod op elkaar afstemmen en zijn gezamenlijk op zoek gegaan naar wederzijdse versterking. Het was een geslaagde bijeenkomst waarbij met veel enthousiasme de eerste stappen zijn gezet voor kansrijke samenwerkingen op weg naar meer persoonsgerichte gezondheid en zorg in Groningen. Een vervolg komt er dus zeker!

 

Regiegroep Personalized and Customized Health

De bijeenkomst was een initiatief van de Regiegroep Personalized and Customized Health in samenwerking met Healthy Ageing Network Northern Netherlands, de Life Cooperative en Health~Holland. De Regiegroep is aangesteld door de Provincie Groningen om aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het advies Personalized and Customized Health van SER Noord Nederland. Hierbij jaagt de Regiegroep sociale en technische innovatie aan en gaat zij concreet aan de slag met initiatieven die bijdragen aan het doel om mensen langer gezond thuis te kunnen laten wonen.

 

Connectie tussen ondernemers en proeftuinen

De middag werd geopend door één van de initiatiefnemers van dit evenement Johannes Wolters, de kartrekker van het thema ‘MKB ondersteuning’ in de regiegroep Personalized and Customized Health. Hij benadrukte de belangrijke rol van ondernemers in de ontwikkeling van innovaties op het gebied van persoonsgerichte zorg en gezondheid. Ondanks dat er veel ontwikkelingen gaande zijn, kunnen deze ondernemers en startups niet altijd hun weg vinden in de soms complexe gezondheidszorgsector. Tegelijkertijd zijn er in Noord Nederland verschillende proeftuinen, portals en initiatieven die deze ondernemers en startups kunnen helpen hun weg te vinden en hun innovaties te versnellen. Daarom kregen tijdens de bijeenkomst verschillende proeftuinen de kans om hun initiatief te pitchen.

De pitches waren afkomstig van de proeftuinen Newborn, Move2Innovate, i-Initiate, dHealth en de Pharma Portal, maar ook ZorgpleinNoord en Sportinnovator Centrum Groningen waren aanwezig. Al deze initiatieven fungeren als vliegwiel voor het ontwikkelen en in de markt zetten van innovaties. De genodigden, ondernemers, MKB'ers en zorgprofessionals, kregen volop de gelegenheid om te netwerken en gezamenlijk met deze initiatieven ideeën te ontwikkelen.

 

Meer informatie en vervolg

Een uitgebreid verslag over deze eerste bijeenkomst, kun je vinden op de website van HANNN. Informatie over het vervolg zal ook op de website van HANNN verschijnen.

Ook interessant