Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis ronde 2 geopend, dien nu in!

12 september 2023

Vandaag op 12 september 2023 opent de tweede ronde van de Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis van Zorg voor innoveren. Deze subsidieregeling wil bijdragen aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties. Die innovaties maken het voor ouderen mogelijk langer zelfstandig thuis te wonen. Kan deze regeling jouw organisatie verder helpen? Dien dan nu een aanvraag in!

Dien nu in!

Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. In deze ronde is € 1 miljoen beschikbaar en per aanvrager maximaal € 10.000,- inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van zes maanden.

Wat is er veranderd ten opzichte van vorige rondes?

 • Het is nu verplicht om een de-minimissteunverklaring in te leveren bij jouw aanvraag. Hier vind je meer informatie over wat dat precies inhoudt en waar je op moet letten.
 • In de vorige ronde hebben veel fysiotherapeuten subsidie aangevraagd. Dat heeft geresulteerd in mooie coachingstrajecten! Om andere aanbieders van zorg ook de kans te geven een aanvraag in te dienen, hebben we fysiotherapie voor deze ronde uitgesloten.

Wat is de link met WOZO?

Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen. Daarnaast draagt het bij aan ondersteuning waarbij ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Om er op deze manier voor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst goed georganiseerd kan worden. De regeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is een van de instrumenten die WOZO mogelijk maakt.

Voor wie is de implementatie- en opschalingscoaching bedoeld?

 • Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet. Aanbieders van fysiotherapie zijn uitgesloten van deze subsidieoproep.
 • Gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en).
 • Een ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met één van bovenstaande doelgroepen.

Wat kan ik verwachten van de implementatie- en opschalingscoaching?

 • Door samen te werken met een implementatie- of opschalingscoach kunnen zorgorganisaties en ontwikkelaars van een zorginnovatie (in samenwerking met een zorgorganisatie) een stap zetten in het implementatie- of opschalingsproces.
 • Je kiest de coach zelf uit. Het moet gaan om een externe coach die wordt ingehuurd door de hoofdaanvrager. De coach mag de afgelopen 2 jaar niet werkzaam zijn geweest bij de organisatie die de subsidieaanvraag doet. Daarnaast heeft de coach aantoonbare ervaring en expertise op het gebied van implementatie en opschaling van zorginnovaties. Meer informatie hierover vind je hier.
 • De (organisatie van de) coach mag deelnemen aan maximaal vijf aanvragen in deze ronde. In totaal mag de (organisatie van de) coach maximaal € 100.000,- cumulatief uit de verschillende rondes ontvangen van projecten die worden uitgevoerd in het kader van deze regeling.
 • Het coachingstraject duurt maximaal 6 maanden.
 • Aanvragers mogen maximaal één aanvraag doen in deze ronde (per organisatie en KVK-nummer). Alleen de eerst ingediende aanvraag wordt in behandeling genomen. Let op: deze beperking geldt niet voor de wijkverpleging. Aanbieders van wijkverpleging mogen maximaal drie aanvragen indienen in deze ronde.
 • ZonMw beoordeelt alle aanvragen na sluitingsdatum van 31 oktober 2023, 14.00 uur. De uitslag wordt uiterlijk 29 december 2023 bekendgemaakt.
 • Van 1 januari 2024 tot en met 31 januari 2024 kan er gestart worden met projecten.

Hoe ziet dit traject eruit?

In de infographic zie je precies wat en wanneer er van je verwacht wordt:

 

Waar kun je de implementatie- en opschalingscoaching voor inzetten?

Er zijn specifieke uitdagingen waarbij een implementatie- en opschalingscoach kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

 • Meekrijgen van medewerkers in zorginnovaties
 • Het scholen van mantelzorgers en/of ouderen op het gebied van digitale vaardigheden
 • Integratie in zorgprocessen
 • Structurele bekostiging
 • Visie op inzet van e-health
 • Technische uitdagingen
 • Regionale samenwerkingen
 • Privacy compliance

Voorbeeld aanvragen:

De aanvragen van deze regeling zijn initiatieven die gaan over het implementeren of opschalen van slimme digitale zorg binnen een organisatie. Het kan ook een aanvraag zijn van een innovator die zijn innovatie verder wil opschalen. Denk ook aan regionale samenwerkingen. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Implementatie/opschaling van de medicatiedispenser binnen de wijkverpleging, zodat ouderen regie houden op hun medicatiegebruik, wat arbeidsbesparing oplevert.
 • Implementatie van het FitThuis beweegprogramma, om nog thuiswonende ouderen met beweegklachten te ondersteunen.
 • Organiseren van multidisciplinaire samenwerkingen binnen gemeenten of regio’s, met als doel ouderen langer thuis te laten wonen.

Zijn er tips om mijn aanvraag zo correct mogelijk in te dienen?

In dit artikel hebben we enkele tips gedeeld zodat je je goed kunt voorbereiden op het indienen. Onze algemene tip is: lees de subsidieoproep aandachtig door om je aanvraag volledig in te dienen!

Waar kan ik mijn aanvraag voor de implementatie- en opschalingscoach indienen?

De regeling is nu geopend voor aanvragen. Deze kan je indienen tot uiterlijk 31 oktober 2023 om 14.00 uur via onderstaande knop. Je wordt dan verwezen naar de website van ZonMw. Om een aanvraag in te dienen hebt je een account nodig van het systeem MijnZonMw. Als je dat nog niet hebt kun je dit aanmaken nadat je op de onderstaande knop hebt klikt. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Mocht het budget voor de uiterste deadline bereikt zijn, dan sluit de oproep voortijdig. Alle voorwaarden voor indiening zijn terug te vinden in de subsidieoproep. Let op: Lees deze subsidieoproep goed door, want de voorwaarden zijn veranderd t.o.v. vorige rondes.

Dien nu in!

Hoeveel budget is nog beschikbaar?

Op de website van van Zorg voor innoveren staat een budget meter die aangeeft hoeveel procent van het budget nog beschikbaar is. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Heb je een prangende vraag over de regeling, wil je weten of je in aanmerking komt of loop je tegen onduidelijkheden aan? Zorg voor innoveren is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur via 070-3495004 of mail je vraag naar zorgvoorinnoveren@zonmw.nl.