Implementatie- en opschalingscoaching Duurzame Zorginitiatieven is geopend

18 juni 2024

De Implementatie- en opschalingscoaching Duurzame Zorginitiatieven is vanaf vandaag geopend voor aanvragen. Met deze subsidieregeling wil Zorg voor innoveren bijdragen aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties. Zorginnovaties die bijdragen aan verduurzaming van de zorg. Kan deze regeling jouw organisatie verder helpen? Dien dan nu een aanvraag in!

Dien nu in!

De subsidie kan worden ingezet voor de inhuur van een externe implementatie- en opschalingscoach of voor het vrijstellen van een eigen personeelslid die als duurzaamheidscoördinator het verschil kan maken. Een combinatie van beide is ook mogelijk. Het initiatief wat geïmplementeerd of opgeschaald wordt, moet aansluiten bij de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. In deze ronde is € 980.000 euro beschikbaar en per aanvrager maximaal € 15.000,- met een maximale looptijd van zes maanden.

Green deal Duurzame Zorg

In de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 zijn afspraken gemaakt tussen de overheid, zorgorganisaties, banken, brancheorganisaties en zorgverzekeraars. De Green Deal Duurzame Zorg bestaat uit 5 thema’s: gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording, CO2-uitstoot verlagen, circulair werken en milieubelasting medicatie verminderen. De gestelde doelen dragen bij aan een transformatie van de zorgsector waarin de impact op het milieu minimaal is.

Voor wie is de implementatie- en opschalingscoaching bedoeld?

 • Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Zvw, Wmo, Wlz, Jeugdwet en/of Wpg.
 • Een ontwikkelaar van een duurzaamheidsinnovatie in samenwerking met een organisatie die zorg of ondersteuning verleent onder één van bovenstaande stelselwetten.

Wat kan ik verwachten van de implementatie- en opschalingscoaching?

 • Je kiest zelf de coach en/of de duurzaamheidscoördinator uit:
  • De subsidie mag alleen ingezet worden voor personele kosten van de coach en/of duurzaamheidscoördinator.
  • Het gaat om een externe coach die wordt ingehuurd door de hoofdaanvrager. De coach mag de afgelopen 12 maanden niet werkzaam zijn geweest bij de organisatie die de subsidieaanvraag doet. Daarnaast heeft de coach aantoonbare ervaring en expertise op het gebied van duurzaamheid en de implementatie en opschaling van zorginnovaties. Meer informatie hierover vind je hier.
  • De duurzaamheidscoördinator is in loondienst van de aanvragende organisatie en heeft voldoende ervaring met het thema duurzaamheid. Of doet deze ervaring op door samen te werken met de externe coach.
 • De (organisatie van de) coach mag deelnemen aan maximaal vijf aanvragen in deze ronde; de duurzaamheidscoördinator mag aan maximaal één aanvraag deelnemen in deze ronde.
 • Het betreffende initiatief moet leiden tot verduurzaming van de zorg en sluit aan bij minimaal één van de vijf thema’s van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.
 • De aanvragende organisatie heeft minimaal 50 medewerkers (volgens KVK-register). 
 • Maximaal 30 initiatieven uit de ziekenhuiszorg kunnen worden gehonoreerd.
 • In deze aanvraagronde is het toegestaan voor aanvragers om slechts één verzoek in te dienen. Aanvragers met meerdere KvK-nummers kunnen ook maar 1 aanvraag indienen. We zullen alleen de aanvraag die als eerste is ontvangen verwerken. 
 • ZonMw beoordeelt alle aanvragen na de sluitingsdatum van 30 juli 2024 om 14.00 uur. De uitslag wordt uiterlijk 9 september 2024 bekendgemaakt.
 • Tussen 10 september 2024 en 8 oktober 2024 kan er gestart worden met de projecten die maximaal zes maanden mogen duren.

Hoe ziet dit traject eruit?

Waar kan ik de regeling voor inzetten?

Er zijn verschillende uitdagingen waarbij een coach en/of duurzaamheidscoördinator kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

 • het selecteren van duurzaamheidsinnovaties en het formuleren van de randvoorwaarden voor implementatie;
 • het opstellen van implementatieplannen of opschalingsprotocollen;
 • advisering over de implementatie binnen het vergoedingenstelsel of wet- en regelgeving;
 • het opstellen van een business case en verkrijgen van structurele bekostiging;
 • advisering over verduurzaming en identificeren van kansrijke maatregelen;
 • het organiseren van duurzaamheidscertificering en advies over de uitvoering.

Voorbeelden van initiatieven waarvoor de implementatie- en opschalingscoaching ingezet kan worden, zijn:

 1. Opzetten van een leefstijlloket, ter bevordering van een gezonde leefstijl.
 2. Het inzichtelijk maken van de milieu impact van medicatie en/of hulpmiddelen, met als doel om bewustwording te creëren.
 3. Het inzetten van een CO2-routekaart voor je organisatie en plannen van maatregelen om CO2-reductie te bewerkstelligen.
 4. Analyseren en onderzoeken van afvalscheiding en maken van verbeterplannen.
 5. Plannen om medicatieverspilling voorkomen.

Waar kan ik mijn aanvraag voor de implementatie- en opschalingscoach indienen?

De regeling is nu geopend voor aanvragen. Deze kan je indienen tot uiterlijk dinsdag 30 juli 2024 om 14.00 uur via onderstaande knop. Je wordt dan verwezen naar de website van ZonMw. Om een aanvraag in te dienen heb je een account nodig van het systeem MijnZonMw. Als je dat nog niet hebt, kun je dit aanmaken nadat je op de onderstaande knop hebt geklikt. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Mocht het budget zijn uitgeput voor de uiterste deadline is bereikt, dan sluit de oproep voortijdig. Alle voorwaarden voor indiening zijn terug te vinden in de subsidieoproep. Lees de subsidieoproep aandachtig door om je aanvraag volledig in te dienen!

Dien nu in!

Hoeveel budget is nog beschikbaar?

Op de website van Zorg voor innoveren wordt een budgetmeter bijgehouden, die aangeeft hoeveel procent van het budget nog beschikbaar is. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Ga naar de website van Zorg voor innoveren

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Heb je een prangende vraag over de regeling, wil je weten of je in aanmerking komt of loop je tegen onduidelijkheden aan? Zorg voor innoveren is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur via 070-3495004 of mail je vraag naar zorgvoorinnoveren@zonmw.nl.

Bron: Zorg voor innoveren