IFOZ investeert in doorontwikkeling en opschaling van de HelpSoq

09 augustus 2023

Het aan- en uittrekken van steunkousen kost de ouderenzorg veel schaarse capaciteit en leidt tot hoge fysieke belasting van zorgverleners. Daarom is IFOZ verheugd om hun investering in HelpSoq aan te kondigen. 

De HelpSoq is een hulpmiddel dat het aantrekken van steunkousen vergemakkelijkt. Cliënten kunnen met behulp van de HelpSoq zelf steunkousen aandoen, of zorgverleners kunnen de kousen vrijwel zonder dat dit kracht kost bij hen aandoen. Met deze investering gaat IFOZ bijdragen aan versnelde doorontwikkeling van de HelpSoq. Daarnaast dragen ze bij aan versnelde opschaling, doordat HelpSoq haar implementatiecapaciteit kan uitbreiden en doordat het IFOZ-netwerk HelpSoq gaat ondersteunen bij het laten landen van de HelpSoq in de ouderenzorg.

IFOZ ziet twee toepassingen voor de HelpSoq. Ten eerste is er een grote groep ouderen die door de HelpSoq zelf, of met behulp van een mantelzorger, de steunkousen aan kan doen. Daardoor worden zij zelfredzamer en wordt er tevens een dagelijks terugkerend zorgmoment bespaard. Daarnaast gelooft IFOZ dat de fysieke belasting van zorgverleners verlaagd kan worden, omdat zorgverleners zonder krachtinspanning de kousen aan kunnen trekken bij mensen die te kwetsbaar zijn om dit zelf te doen.

Harpert Wouters, CEO van HelpSoq, legt uit waarom hij samen wil werken met IFOZ: “We zijn een hardwerkende startup, maar kunnen niet zonder brede deskundigheid uit de zorg. Want als je een hulpmiddel ontwikkelt, kun je dat alleen maar goed doen in samenwerking met al die ervaren professionals. De inzichten, investering en de contacten van IFOZ zijn dus zeer welkom. We gaan samen het implementatieproces flink versnellen.” 

Gertjan van Rossum, bestuurder van IFOZ, licht de investering verder toe: “HelpSoq past perfect in onze investeringsfocus. Ouderen worden minder afhankelijk van de planning van de thuiszorg door gebruik van de HelpSoq en daarmee draagt HelpSoq bij aan het effectiever inzetten van arbeidscapaciteit. Samen met onze partners gaan we ervoor zorgen dat HelpSoq breed wordt geïmplementeerd zodat de impact verder versterkt wordt.” 

IFOZ dankt de vijf founding partners, Archipel, CbusineZ, Envida, tanteLouise en Thebe voor het mogelijk maken van deze investering en alle acht implementatieversterkers voor de inbreng van hun expertise in het voortraject.

Is de HelpSoq nieuw voor je? Kijk dan dit filmpje om te zien hoe ’t werkt.

Bron: IFOZ

Harpert Wouters (links) en Reinoud Wouters (rechts) op het kantoor van HelpSoq