Health~Holland Update: van wachtkamer naar woonkamer

14 oktober 2021

De vraag naar zorg neemt toe. De zorg in Nederland is op dit moment nog goed georganiseerd en laagdrempelig, maar de huidige organisatievorm is niet toekomstbestendig. Om ons zorgstelsel voor alle Nederlanders toegankelijk te houden, moeten we gezondheid en zorg op een nieuwe manier aanbieden: bij de patiënt thuis, in samenwerking met ons eigen netwerk, met een centrale rol voor de patiënt. 

Missie II van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid voor het Maatschappelijk Thema Gezondheid en Zorg luidt dan ook als volgt: In 2030 wordt de zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk van mensen. Deze verandering is al zichtbaar op een aantal terreinen, zoals de geestelijke gezondheidszorg, dialysezorg, jeugdzorg en ouderenzorg. De eerste stappen zijn gezet, maar er is nog veel te doen.

Hoe ziet zorg in de eigen leefomgeving eruit? Welke rol spelen burgers, kennisinstellingen, ondernemers en de overheid? Lees deze Health~Holland-update om erachter te komen!