Geleerde lessen digitale zorg in tijden van corona

02 februari 2022

In opdracht van de provincie Overijssel en samen met het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Hogeschool Windesheim, heeft Health Valley in de loop van 2021 een onderzoek gedaan naar de toepassingen van digitalisering in de zorg en de versnelling daarvan door corona. Wat hebben we geleerd van corona en wat kunnen we daarvan vasthouden na corona? Die vragen zijn gesteld aan innovatiemanagers in onder andere ziekenhuizen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg.  De lessen zijn gebundeld op de website: www.innovatiemanagerindezorg.nl

Niet alleen voerden zorgorganisaties tijdens de pandemie eHealth versneld in; ook de acceptatie en de adaptatie door gebruikers steeg omdat digitale oplossingen heel bruikbaar bleken. Het project ‘Leren van Corona’ bracht in kaart wat de geleerde lessen zijn en hoe die ingezet kunnen worden om ook na de pandemie duurzaam gebruik te maken van eHealth-toepassingen. Op enig moment zullen burgers - patiënten en cliënten - immers zelf gaan vragen 'kan het ook digitaal’?

Geleerde lessen gebundeld

Jolanda van Til, docent-onderzoeker bij Windesheim: "Toen de provincie ook geïnteresseerd bleek in de vraagstelling, hebben we er een project van gemaakt en zijn we snel aan de slag gegaan. We hebben veertien innovatiemanagers geïnterviewd, veel deskresearch gedaan en tenslotte hebben we ook nog twee groepsessies gehouden; bijeenkomsten met de geïnterviewden om de thema's en bevindingen nog meer uit te diepen." Inmiddels staan de belangrijkste resultaten van het onderzoek, geclusterd rondom acht thema's, op de website www.innovatiemanagerindezorg.nl

Corine Böhmers, innovatiemanager bij Health Valley en ook betrokken bij het onderzoek: "Op deze website vinden innovatiemanagers allerlei aanknopingspunten om digitale oplossingen te implementeren en te versnellen. Een schat aan informatie en een aansporing om kennis te delen."   

Er is al veel; maak er gebruik van

En dat is misschien wel de belangrijkste opbrengst van het onderzoek: kennis delen, zo vertelt Corine: "Je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Er zijn al veel stappenplannen en programma's bedacht. Deze vind je terug op de website. Kijk goed wat er al is en doe er je voordeel mee. Door corona heeft het beeldbellen een enorme vlucht gekregen. Daar komen we straks waarschijnlijk wel weer een beetje van terug, maar het hybride werken is een blijvertje. Kijk bij de buren hoe zij het organiseren en neem over wat jij kunt gebruiken."

Jolanda vult aan: "Tijdens het onderzoek en in de groepsgesprekken zagen we al een soort lotgenotencontact ontstaan. Dat is heel belangrijk. De rol van innovatiemanager kan heel eenzaam zijn. Weet dat elders aan precies dezelfde ontwikkelingen wordt gewerkt en leer van elkaar. De website biedt daar nu een prachtig platform voor."

Interview Windesheim

Bekijk ook de video interview met Jolanda van Til tijdens de Health Valley TV uitzending, waarin zij uitleg geeft over de geleerde lessen!