Fysieke netwerkbijeenkomst voor private partijen ‘Ertoe doen en meedoen; hoe geven we dat samen vorm?’

13 oktober 2021

Wat kun jij doen om een bijdrage leveren aan de transitie naar bevorderen van gezondheid? 

Wereldwijd is er een transitie gaande van het behandelen van ziekte naar het bevorderen van gezondheid, gericht op Sustainable Development Goal (SDG) nummer 3: ‘zorg voor gezond leven en welzijnsbevordering voor iedereen’. In de Nederlandse ondersteuning voor SDG 3 heeft de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) binnen het maatschappelijk thema Gezondheid & Zorg met VWS de volgende centrale missie gesteld: “In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen”. 

De transitie die nodig is voor deze missie, brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op sociaal, politiek, economisch, gezondheids- en duurzaamheidsgebied. En omdat deze vraagstukken complex, dynamisch en onderling verweven zijn, roept dit om samenwerkingsverbanden vanuit verschillende stakeholders. Dan komt noodzakelijke innovatiekracht bij elkaar om te komen tot concepten voor deze toekomstige samenleving. 

Het doel is daarbij om uiteindelijk te komen tot brede gezondheidsconcepten die deze toekomstige samenleving gaan ondersteunen met kennis, technologie, infrastructuur en innovatieve producten. Vanuit het Publiek Private Partnerschap (PPP) ‘Gezondheid: ertoe doen en meedoen’ willen we graag vorm en inhoud geven aan zo’n samenwerkingsverband in aantal fieldlabs. We denken nu aan drie contexten: ouderen, jongeren en jonge werknemers in de zorg. Graag gaan we met jou in gesprek over hoe deze publiek-private samenwerking vorm kan krijgen in concrete projecten. 

Daarom nodigen we je uit voor deze netwerkbijeenkomst, om samen te bouwen aan deze droom. En we zijn benieuwd naar jouw droom wat betreft Brede Gezondheid. Stel, je wordt morgen wakker en er is een wonder gebeurd, je droom is uitgekomen. Hoe ziet de wereld er dan uit? Neem een beeld (voorwerp, foto, tekening, collage) mee die deze droom symboliseert! Na een introductie van Hanna Groen vanuit Health~Holland, nodigen we je uit om te vertellen wat jij en jouw organisatie kunnen bijdragen om deze droom te verwezenlijken. Daarna laten Gonda Stallinga en Jeanet Landsman de ideeën en uitgangspunten zien voor de PPP-Gezondheid. De fieldlabs pitchen dan hun initiatief waarna we met elkaar in gesprek gaan over hoe we het innovatieve vermogen van jullie als private partners optimaal kunnen benutten rondom deze fieldlabs. Tot slot hebben we Anke-Hilse Maitland van der Zee uitgenodigd om als voorzitter van de PPP P4O2 te vertellen over het proces van PPP in wording en de rol van private partijen hierbij. Na een reflectie op de dag is er natuurlijk een lekkere GEZONDe lunch ter afsluiting (programma in detail volgende pagina). 

Programma van de ochtend: 

9.00 Inloop – ‘beeld’ ophangen 
9.15 Opening Hanna Groen, Health~Holland 
9.30 Opening en presentatie meegenomen beeld 
10.00 Gonda Stallinga vertelt 
10.15 Jeanet Landsman-Dijkstra vertelt 
11.00 Fieldlabs pitchen 
11.15 pauze 
11.30 Pressure cooker – zelf aan de slag 
12.15 Ank-Hilse Maitland van der Zee presenteert PPP P4O2 
12.30 Korte samenvatting van de ochtend (Betekenaar) 
12.35 Afronding en GEZONDe lunch (met boekpresentatie) 

Meld je aan voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar marjolein.deweerd@hu.nl. En wanneer je iemand kent of weet die mogelijk ook geïnteresseerd is, stuur de uitnodiging gerust door! 

  • Datum: woensdag 10 november 2021 9.00-13.00u 
  • Locatie: Jaarbeurs, 6e verdieping JIM: de Tribune 
    NB: Je kunt aanbellen bij de JIM en melden dat je komt voor de bijeenkomst: PPP Gezondheid: ertoe doen en meedoen. LET OP: de corona-check app is voor deze bijeenkomst verplicht 
  • Actie: Neem een beeld (voorwerp, foto, tekening) mee van je droom over brede gezondheid!