Faculty of Impact zoekt ondernemende onderzoekers in Life Sciences & Health

18 juli 2023

Het Faculty of Impact-programma is op zoek naar onderzoekers op het gebied van Life Sciences & Health die impact willen realiseren met hun onderzoek en geïnteresseerd zijn in het opzetten van een eigen bedrijf. Deze onderzoekers kunnen nu een subsidieaanvraag indienen om een zgn. “fellow” te worden aan de Faculty of Impact. Per aanvraag is maximaal € 185.000 beschikbaar. De looptijd van dit programma is twee jaar.

Faculty of Impact

De Faculty of Impact richt zich op getalenteerde wetenschappers die in hun onderzoek een potentieel baanbrekende oplossing voor een groot maatschappelijk vraagstuk hebben ontwikkeld. Ze zijn gemotiveerd om rond die oplossing een bedrijf of non-profit organisatie te ontwikkelen en krijgen binnen de Faculty of Impact de kans om ondernemerschap met wetenschap te combineren. Het kan hierbij gaan om een instrument om gedragsverandering te stimuleren, een technologische innovatie, een nieuw bedrijfsmodel, consultancy om ideeën zonder winstoogmerk te ondersteunen, etc. Het tweejarige programma is erop gericht creatieve en baanbrekende ideeën verder te ontwikkelen en op te schalen.

Life Sciences & Health

De Faculty of Impact werkt met thematische rondes, opgehangen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. De 2023 ronde richt zich op het thema Life Sciences & Health. De call voor deze ronde staat open voor aanvragen. De deadline van de call is 31 oktober 2023 14:00 uur.

Voor wie

  • PhD studenten die hun promotieonderzoek bijna hebben afgerond (d.w.z. PhD studenten die al een datum hebben gepland voor de verdediging of die hun proefschrift al aan de leescommissie hebben voorgelegd)
  • Postdocs, universitair (hoofd)docenten of ander wetenschappelijk personeel (max. schaal 11) of vergelijkbare functies aan een hogeschool als zij een aanstelling hebben bij de in de call for proposals genoemde organisaties.

Criteria

De aanvragen die binnen deze Call for proposals worden ingediend worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Kwaliteit van het idee
  • Maatschappelijke impact Thema Life Sciences and Health
  • Kwaliteit van de aanvrager

Meer informatie

Voor meer informatie over de Faculty of Impact, kijk op de website van Faculty of Impact

Bron: NWO

Onderzoeker met pipet