Extra ronde Implementatie- en opschalingscoaching opent 21 december

15 december 2021

Op dinsdag 21 december opent de zesde ronde van de Implementatie- en opschalingscoaching. Deze subsidieregeling, waarvan in 2020 en 2021 meerdere rondes zijn geweest, bleek een groot succes. Vaak waren er meer subsidieaanvragen dan beschikbaar budget. Voor de mensen die daardoor net de boot hebben gemist hebben we goed nieuws. Er komt nog een zesde ronde Implementatie- en opschalingscoaching!

©Zvi

Het doel van de regeling is om een bijdrage te leveren aan het beter, sneller en duurzaam implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Door samen te werken met een implementatie- of opschalingscoach kunnen zorgorganisaties en ontwikkelaars van een zorginnovatie (in samenwerking met een zorgorganisatie) een stap zetten in het implementatie- of opschalingsproces. Ben je benieuwd hoe je van digitale zorg een duurzame oplossing in plaats van een noodoplossing maakt? Of heb je een andere implementatie- of opschalingsgerichte vraag? Een coach kan je hierbij helpen.

Wat is er veranderd ten opzichte van vorige rondes?

 • Voor deze ronde is het maximale subsidiebedrag verhoogd naar € 10.000. 
 • De maximale looptijd is verlengd naar zes maanden. 
 • Coaches mogen deelnemen aan maximaal vijf aanvragen in deze ronde. 
 • Aanvragen is mogelijk voor aanbieders van ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, wijkverpleging of geestelijke gezondheidszorg. Aanbieders van andere zorg, zoals fysiotherapie en mondzorg, kunnen geen aanspraak maken op deze subsidie. 
 • ZonMw beoordeelt alle aanvragen na de sluitingsdatum. De uitslag wordt op 3 maart bekendgemaakt. 

Wat kan ik verwachten van de implementatie- en opschalingscoaching?

 • Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach naar keuze worden ingehuurd. De coach adviseert over een implementatie- of opschalingsvraagstuk.
 • In de laatste ronde is € 430.000,- beschikbaar en per aanvrager maximaal € 10.000,-  inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van zes maanden.
 • De (organisatie van de) coach mag deelnemen aan maximaal vijf aanvragen in deze ronde. In totaal mag de (organisatie van de) coach maximaal € 100.000,- cumulatief uit de verschillende rondes ontvangen van projecten die worden uitgevoerd in het kader van deze regeling.

Voor wie is de implementatie- en opschalingscoaching bedoeld?

 • Aanbieders van ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, wijkverpleging of geestelijke gezondheidszorg vallend onder de Zvw, Wlz en/of Jeugdwet.
 • Aanbieders van ondersteuning vallend onder de Wmo 2015.
 • Gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en). 
 • Ontwikkelaars van zorginnovaties (bedrijven) in samenwerking met één van bovenstaande doelgroepen.
 • Aanvragers mogen maximaal één aanvraag doen in deze ronde (per organisatie en KVK-nummer). Alleen de eerst ingediende aanvraag wordt in behandeling genomen. 

Waar kan ik de implementatie- en opschalingscoach voor inzetten?

Er zijn specifieke uitdagingen waarbij een implementatie- en opschalingscoach kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

 • Meekrijgen van cliënten en medewerkers in zorginnovaties
 • Integratie in zorgprocessen
 • Structurele bekostiging
 • Visie op inzet van e-health
 • Technische uitdagingen
 • Regionale samenwerkingen
 • Privacy compliance 

Hoe bereid ik mijn aanvraag goed voor?

Om je aanvraag goed voor te bereiden geven we je alvast enkele tips:

 • Zoek je coach! Als aanvrager selecteer je zelf een coach waarvan je denkt dat die jou goed verder kan helpen. Bedenk dus goed wat voor vraagstuk je wilt aanpakken met de coach en ga alvast op zoek.
 • Bij de subsidieaanvraag dien je een offerte van de coach te overhandigen. Vraag deze alvast op bij de door jou gekozen coach. Let op! De offerte moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De offerte mag maximaal 2 pagina’s lang zijn. Vermeld daarbij het uurtarief en de totaalprijs inclusief btw. De overige voorwaarden lees je vanaf 21 december in de subsidieoproep.
 • Heb je al eerder een aanvraag ingediend bij de vorige rondes en wil je opnieuw een traject starten? Leuk, dan weet je wat je kunt verwachten! Houd er wel rekening mee dat iedere ronde een eigen aanvraagformulier heeft. Je kunt dus niet het formulier van vorige rondes hergebruiken. Lees de subsidieoproep ook goed door, want de voorwaarden zijn veranderd t.o.v. vorige rondes. 
 • Is je aanvraag klaar? Mooi! Wacht het liefst niet de deadline af, maar lever je aanvraag zo snel mogelijk in. Wij werken volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dat betekent dat hoe eerder je indient, hoe groter de kans dat er voor jouw aanvraag nog budget beschikbaar is. 

Wanneer kan ik indienen?

De regeling is nog niet geopend voor aanvragen. Indienen kan vanaf 21 december. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ . Het exacte tijdstip van de opening van de regeling wordt later bekendgemaakt. Houd hiervoor onze website in de gaten. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief en ons volgen op LinkedIn. Alle overige voorwaarden worden bekendgemaakt in de subsidieoproep die op 21 december online komt te staan. Indienen is mogelijk tot 15 februari 2022 14.00 uur, tenzij het voucherplafond eerder wordt bereikt.

Update: wegens succes is de regeling vroegtijdig gesloten, er kunnen geen aanvragen meer gedaan worden.