Duurzame bekostiging innovatie; wie betaalt dat?

04 december 2023

De gezondheidszorg staat onder druk door de toenemende vergrijzing en personeelskort. Innovatie is noodzakelijk om de toekomst van de gezondheidszorg zeker te stellen. Toch is het niet gemakkelijk om bewezen effectieve innovaties in de zorgpraktijk in te zetten. Tijdens een paneldiscussie, “Duurzame bekostiging, Innovatie; wie betaalt dat?”, voorafgaand aan de Medical Delta Conference en georganiseerd door ZorgTech, gingen Floor Waardenburg (Cue2Walk International), Douwe Jippes (Healthy.Capital), Thijs Schaap (Noaber), Gertjan van Rossum (IFOZ – Innovatiefonds Ouderenzorg), Martijn Hessels (Crefact) en Erwin Tak (Gemeente Den Haag) hierover met elkaar in gesprek. Wat zijn de uitdagingen en de kansen voor de gezondheidszorg? – vanuit de perspectieven van investeerders, de ondernemers, zorgorganisaties en gemeentes.

Elles de Bruin, moderator van deze middag, opende de discussie met de vraag naar de rol van innovatie en de toekomst van de gezondheidszorg. Iedereen in het panel is het erover eens dat innovatie cruciaal is voor het efficiënter maken van werkprocessen en tegelijkertijd het waarborgen van de zorgkwaliteit. Het is duidelijk dat we aan de vooravond staan van een transformatie waarbij het omarmen van innovatie en het inzien van het belang ervan een uitdaging is binnen de gezondheidszorg.

In een nieuwe podcastserie ‘De Toekomst is Grijs’ van Omroep Max, gelanceerd op 27 november, bespreken Elles de Bruin en Astrid Cornelisse de uitdagingen van vergrijzing in Nederland en het belang van bewezen innovatie.

Innovatie omarmen

‘We moeten en het zou niet vrijblijvend moeten zijn’, benadrukt Gertjan. Het is belangrijk om de juiste innovaties te omarmen, die hebben aangetoond te werken in de praktijk en de effectiviteit van de zorg te verhogen. Hij wijst erop dat zorgverleners weer meer toekomen aan het werk waarvoor ze zijn opgeleid als ze de innovaties omarmen die bijdragen aan tijdbesparing , dat is erg waardevol.

Vertrouwen in de technologie speelt hierin ook een belangrijke rol. Het betrekken van zorgpersoneel in een vroeg stadium, experimenteren en leren zijn cruciaal. Het voorbeeld van Stox’s medische sokken illustreert dit. Hoewel de innovatie bewezen effectief is, blijven zorgverleners vaak trouw aan hun traditionele methoden. Bram Onneweer van Rijndam Revalidatie bevestigt het gedrag van zorgpersoneel en benadrukt dat je innovatie voor je moet laten werken waardoor hetzelfde werk vergemakkelijkt en er meer tijd overblijft voor andere zorgtaken.

Wie betaalt het prijskaartje?

De cruciale vraag over het aantonen van innovatieve effectiviteit op de lange termijn, werpt een scherp licht op de uitdagingen van duurzame bekostiging. Het voorbeeld van Cue2Walk, dat het valrisico van Parkinsonpatiënten vermindert, illustreert het dilemma.

In Nederland is het niet ongebruikelijk dat zowel gebruikers als zorginstellingen niet betalen voor dergelijke hulpmiddelen. Dit roept de vraag op of zorgverzekeraars hierin een grotere rol zouden kunnen spelen. De financiering door zorgverzekeraars is vaak een complexe kwestie. Hierdoor komt het voor dat patiënten langer zelf voor kosten betalen dan eigenlijk nodig is. Hoewel veel patiënten bereid zijn deze kosten te dragen, is het voor sommigen simpelweg niet haalbaar.

Marcel Wilschut van het Albert Schweitzer Ziekenhuis versterkt dit vraagstuk van financiële verantwoordelijkheid. Hij wijst op de kostbaarheid van innovaties en benadrukt dat ze vaak in de praktijk worden geïntegreerd zonder duidelijk financieringsmodel. Het prijskaartje van zorginnovatie en duurzame bekostiging blijft een complexe kwestie, waarbij de uitdaging ligt in het vinden van een evenwicht tussen de waarde van innovatie en de noodzaak om de zorgkwaliteit te handhaven.

Doorzettingsvermogen

Een ander aspect is het complexe proces voor een startup in de technologische gezondheidszorg om de markt te betreden. Dit vraagt om veel doorzettingsvermogen. Er zijn namelijk veel stappen die moeten worden doorlopen zoals klinische validatie, certificering en doelmatigheid. Ondanks de uitdagingen is opgeven vaak geen optie voor de vastberaden ondernemer; het is een puzzel waarbij je moet uitzoeken wie of wat je nodig hebt, in welke fase. Zo beaamt ook Floor. ‘Ooit gedacht om te stoppen?’ vraagt Elles terecht aan hem. ‘Nee, nooit’.

Integrale aanpak

Meer vroege fasefinanciering zou een verschil kunnen maken, geeft Douwe aan, maar in Nederland ontbreekt het ons vaak aan een duidelijke zorgvisie. Dit in tegenstelling tot Duitsland, waar een heldere visie op Digital Health heerst en het pad voor zorginnovatiestartups goed is uitgestippeld. Een integrale aanpak tussen verschillende instanties is essentieel voor het stimuleren van technologie in de gezondheidszorg en het realiseren van vooruitgang.

Het duurzaam financieren van innovatie in de gezondheidszorg blijft een uitdagend proces dat doorzettingsvermogen en creativiteit van ondernemers vereist. In dit complexe landschap dienen we de focus te verschuiven van experimenteren naar concrete actie. Bewezen effectiviteit moet niet langer een vrijblijvend begrip zijn, maar eerder een aansporing om daadwerkelijk in beweging te komen. Het is niet meer de vraag ‘werkt het wel bij ons’, maar eerder vastberaden om stappen te zetten. Met deze aanpak kunnen alle betrokken partijen, van ondernemers tot overheid, gezamenlijk werken aan een toekomstbestendige gezondheidszorg en de bijbehorende duurzame financiering. De cruciale vraag blijft echter: wie draagt uiteindelijk het prijskaartje?

Dit verhaal is geschreven vanuit ZorgTech, een gezamenlijk innovatieprogramma van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, InnovationQuarter, Medical Delta, TNO en de Provincie Zuid-Holland om innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen door toepassing van technologie te versnellen. Meer weten over ZorgTech? Neem contact op met Marieke Kodde via marieke.kodde@innovationquarter.nl

Foto van de paneldiscussie, met de sprekers op barkrukken aan statafels en het publiek dat naar ze kijkt.