Doe mee met de NOM Preventie Challenge!

16 november 2023

Dat preventie belangrijk is, dringt meer en meer door. We begrijpen dat het een complex terrein is met diverse aspecten, van individuele gezondheid tot sociaal-maatschappelijke en economische overwegingen. Al deze krachten werken niet in dezelfde richting en versterken elkaar niet. Daardoor komen initiatieven maar moeilijk van de grond en blijken lastig uit te bouwen tot een gezonde rendabele business case. De NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland) heeft niet de illusie deze problemen ‘even snel’ te kunnen oplossen, maar wil met extra aandacht, inzet en ondersteuning proberen iets in beweging te zetten.

Waarom deelnemen aan de NOM Preventie Challenge?

Tijdens de Ronde Tafel van 14 november zijn al veel invalhoeken en knelpunten belicht. We hopen dat we daarmee initiatieven en ideeën kunnen uitdagen om mee te doen aan de NOM Preventie Challenge. Hoe die er precies uitziet kunnen we nog niet met 100% zekerheid voorspellen, omdat het afhankelijk is van het aantal initiatieven dat zich aanmeldt en natuurlijk ook de kwaliteit van de plannen.

De winnaar ontvangt 10.000 euro te besteden aan marketing en begeleiding vanuit de NOM om het plan hopelijk succesvol in de markt te zetten. We brengen je in contact bij relevante partijen in het zorgveld en helpen je bij het uitwerken van meetmethoden van gezondheidswinst om te komen tot de juiste vorm van vergoeding.  Zijn er meer goede plannen dan proberen we een manier te vinden om ook die te helpen en door te geleiden naar de juiste partners.

Hoe kun je deelnemen aan de Preventie Challenge?

Dien voor 1 januari 2024 een korte beschrijving in van je idee (maximaal 5 pagina’s tekst), met daarin:

  • De essentie van het product of dienst en tot welke gezondheidsvoordelen dit leidt plus op welk domein (fysiek, mentaal, sociaal of een combinatie hiervan).
  • Een beschrijving van de doelgroep en de grootte van de doelgroep.
  • Een schatting van de kosten van het product of de dienst.
  • Wat er betaald moet worden voor het product of dienst en door wie.
  • Tot welke kostenbesparing dat leidt, en waar dat voordeel landt (ziektekostenverzekeraar, ziekenhuis, gemeente, enzovoort), zodat we ook die partijen actief in het vervolg kunnen betrekken.
  • Ook is het goed om de te voorziene barrières/problemen kort te benoemen, zodat actief aan een oplossing daarvoor kan worden gewerkt.

Je kunt je idee indienen door middel van het formulier onderaan deze pagina.

Beoordeling en vervolg

De voorstellen zullen worden beoordeeld en initiatieven die bovenstaande hebben beschreven, krijgen in de tweede helft van januari een uitnodiging om hun idee te pitchen en vragen te beantwoorden.

Vervolgens wordt een keuze gemaakt welk idee of welke ideeën kwalificeren voor een intensieve begeleiding bij de verdere uitwerking van de plannen, waarbij de markt meer gedetailleerd in kaart wordt gebracht en wordt gekeken naar de mogelijkheden het initiatief financierbaar te maken.

Uiteindelijk zal een groep inhoudelijk deskundigen, ook van buiten de NOM, de ‘winnaar van de Preventie Challenge’ aanwijzen. Dat zal naar verwachting tegen de zomer van 2024 zijn.

Ik heb een idee voor de Preventie Challenge

Bron: NOM

Een stuk van een marktkraam, met links nog een stukje zichtbaar van een krat met aardappels, daarnaast een stapel preien en een stapel wortels