Doe jij mee aan Persoonlijke Zorgmatching?

17 november 2021

Inspirerend verhaal van André van der Veen, zorgondernemer en mede-oprichter van Blnkr over het belang van persoonlijke zorgmatching

Uit onderzoek is gebleken dat een goede klik tussen patiënt en zorgverlener bijdraagt aan het succes van de behandeling. Zorgverleners met jarenlange ervaring kunnen dit beamen. Ook in de fysiotherapie is dit een bekend fenomeen. Maar hoe zorg je er nu voor dat de patiënt daadwerkelijk terecht komt bij de zorgverlener die bij hem past? Kun je de kans op de ‘juiste match’ vergroten? Dat zijn de vragen die André van der Veen vijf jaar geleden is gaan onderzoeken samen met onderzoeksbureau Motivaction. Hij heeft contact gelegd met het Zorginnovatie.nl partner Innovatie Platform Fysiotherapie (IPF) en daaruit zijn twee projecten tot stand gekomen betreft Persoonlijke Zorgmatching. De volgende stap is om deze uit te rollen binnen een dertigtal fysiotherapiepraktijken. André: "Persoonlijke zorgmatching lijkt op relatiebemiddeling. Het is het koppelen van een patiënt aan een individuele zorgverlener die qua persoonlijkheid het beste bij de patiënt past. We zitten nu in een experimentele fase waarin we persoonlijke zorgmatching willen introduceren en toetsen binnen de fysiotherapie.”

Kwaliteit en patiëntveiligheid

“Ik ben al vanaf 2005 ondernemer in de zorg, daarvoor heb ik bij het RIVM gewerkt. Van huis uit ben ik sociaal geograaf en ik heb mij in de tijd bij het RIVM bezig gehouden met ruimtelijke variatie in gezondheid en gezondheidszorg. De vraag en het aanbod van zorg. Een van de dingen die ik daar heb ontwikkeld is de Zorgatlas. Als zorgondernemer ben ik vanaf 2005 bezig met kwaliteit en patiëntveiligheid. We zijn destijds op basis van bestaande gegevens, die al in omloop zijn in de zorg, een aantal uitkomstindicatoren gaan bepalen, met name voor de ziekenhuizen. Dat heeft de interesse bij de ziekenhuizen gewekt en we maakten daardoor meteen een vliegende start met ons bedrijf.” 

Zachte kwaliteit meetbaar maken

“In 2015 zagen we een tendens dat er steeds meer indicatoren in de zorg werden ontwikkeld om de kwaliteit te meten. Toen kwam ik op het punt om een onderverdeling te maken tussen harde en zachte kwaliteit. Dat laatste is moeilijker meetbaar, maar speelt wel een belangrijke rol. Het is heel belangrijk in bepaalde delen van de zorg dat je een goede klik hebt met je behandelaar. Dit geldt zeker als het om intieme, vertrouwelijke of langdurige zorg gaat en zorg die met gedragsverandering te maken heeft, zoals bij fysiotherapie. Veel patiënten hebben moeite met het vinden van een zorgverlener die bij hen past. Men moet vaak genoegen nemen met de eerste de beste zorgverlener die beschikbaar komt. Het is dan maar de vraag of er een ‘match’ ontstaat tussen zorgverlener en therapeut. Als er geen klik is, kan dit leiden tot minder goede uitkomsten, maar ook tot meer drop-out of minder therapietrouw. Tevens kan het leiden tot een negatieve patiëntervaring. Dat is allemaal zonde van de kostbare tijd van zowel de patiënt als van de zorgverlener.”

Mismatch in de zorg voorkomen

“Onze vraag was: hoe kun je deze persoonlijke mismatch voorkomen? Het is vreemd dat voor zoiets persoonlijks als zorg nog geen hulpmiddel beschikbaar is die de kans op een ‘klik’ drastisch verhoogt. Samen met onderzoeksbureau Motivaction hebben we dit idee van zorgmatching opgepakt en dat is uitgemond in het bedrijf blnkr. Zorgmatching moet een platform worden waar je op basis van een persoonlijke match de zorgverlener kan vinden die bij jou past in jouw regio/omgeving.”

“We hebben al jaren contact met een aantal mensen in het veld. Op een gegeven moment kregen we van hen het advies om met het IPF te gaan praten. Ons concept is juist zeer geschikt voor de fysiotherapie omdat de ‘match’ tussen patiënt en therapeut een grote rol speelt om een behandeling succesvol te laten zijn. De problematiek waar een fysiotherapeut mee te maken krijgt is meer holistisch van aard. In de behandelkamer van de fysiotherapeut wordt het gesprek aangegaan met de patiënt over het leven en welke problemen er spelen. Fysiotherapie is een mooi voorbeeld dat die ‘klik’ zo waardevol is en deze doelgroep is bij uitstek geschikt om ons onderzoek verder handen en voeten te geven. We hebben showcases nodig. Het IPF helpt ons om meer bekendheid te geven aan ons onderzoek en de informatie over ons onderzoek en de voortgang daarvan te delen met de fysiotherapiebranche.” 

Next step; Handen en voeten geven aan zorgmatching platform

“Wij willen dus met slimme online technologie een zorgplatform creëren waar vraag en aanbod samenkomen. Waar een profiel van de therapeut zichtbaar is en de patiënt voorafgaand aan een eerste contact een therapeut kan selecteren. Maar hoe begin je? Je hebt content nodig. We hebben een profiel nodig van de zorgaanbieder. Wat vindt hij belangrijk in zijn vak, wat zijn zijn normen en waarden, zijn stijl van communiceren, welke stijl van empathie, wat is zijn persoonlijkheid? Tegelijkertijd moet je de factoren die patiënten belangrijk vinden daarin meenemen. In welke situatie zit de patiënt? Dat moet je allemaal zien te vangen om het profiel van de zorgverlener te laten aansluiten bij de vragen van de patiënt. Eigenlijk willen we een soort serieuze datingsite voor zorg maken. Net zoals bij datingsites zit er een algoritme achter. Dat algoritme moet nu gaan leren van de profielen en de matches die door het systeem gaan.”

Project ‘Onderzoek’ en Project ‘Doen’

“Wij staan nu aan het begin van het proces. We starten echter niet vanaf nul. Er bestaat inmiddels al een werkend systeem dat veelvuldig wordt gebruikt en dat is de ParkinsonNet Zorgzoeker. Wij hebben nu een zorgmatching-model opgesteld dat we binnen een aantal fysiotherapiepraktijken willen uitrollen. We hebben twee projecten op het IPF platform gezet waar praktijken zich bij aan kunnen sluiten. Een daarvan is dat we de eerste versie van zo’n matching algoritme willen gaan toetsen ten opzichte van de huidige manier van verwijzen, dat nu meer berust is op willekeur. Dus een project dat puur is gericht op onderzoek. En het tweede project is dat wij de persoonlijke zorgmatching, vergelijkbaar met de zorgzoeker van ParkinsonNet, concreet gaan aanbieden aan praktijken, zodat praktijken er ervaring mee kunnen opdoen. Het project Doen.”  

“Bereid zijn om jezelf een beetje bloot te geven”

Onderzoek binnen fysiopraktijken

“Afhankelijk van de grootte van de praktijk zouden wij graag een twintig tot dertigtal praktijken binnen ons onderzoek willen hebben. Bij praktijken die hieraan mee willen doen, gaan we eerst profielen aanmaken aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. Dat betekent dat je als therapeut bereid moet zijn om je een beetje bloot te geven in een profiel. 

Vervolgens gaan we nieuwe patiënten via zorgmatching koppelen aan de fysiotherapeut en een aantal nieuwe patiënten toewijzen op de oude vertrouwde, willekeurige manier. Na verloop van tijd, bijvoorbeeld na twaalf consulten, gaan we evalueren met de praktijken en de patiënten. Bij de patiënt gaan we kijken naar objectieve uitkomsten, zoals functieherstel en pijnvermindering, maar ook naar subjectieve uitkomsten als ervaring. Daarnaast willen we ook het percentage drop-outs, recidieven en het aantal benodigde behandelingen meten.”

“Herken je het belang van de ‘juiste match’? Doe dan mee!”

Boodschap voor praktijkeigenaren

“Begin met de vraag: herken je dat er zoiets is als een klik? Als je hier bevestigend op antwoordt, doe dan zeker mee. Als je daar nog niets mee doet, doe dan ook zeker mee! Ga hier gewoon eens mee aan de slag want het kan verspilling voorkomen en het is beter voor je patiënten. Help ons de hypothese te bevestigen dat het leidt tot betere uitkomsten, een betere zorgervaring, minder drop-out, minder tijdverspilling en hogere therapietrouw. Als je in eerste instantie het alleen wilt onderzoeken, doe dan mee met het project onderzoek.”