Digitale zorg; de verwachtingen van verzekerde en verzekeraar

26 augustus 2021

Beeldbellen met je medisch specialist. Tijdens een e-consult vragen stellen aan je huisarts. Of thuis je bloeddruk meten en via een app je metingen opsturen naar het ziekenhuis. Digitale zorg wordt steeds vaker ingezet. Menzis is voorstander van deze beweging en stimuleert het gebruik ervan. Van onze verzekerden horen we positieve geluiden, maar soms ook vragen en twijfels.

Is bijvoorbeeld de kwaliteit van digitale zorg wel hetzelfde als die van ‘gewone’ zorg? En krijg je digitaal evenveel zorg als normaal? Onze zorgexpert Susan Vrijkotte spreekt met verzekerde én Ledenraadslid Mirjam Plantinga over de verwachtingen van digitale zorg. Hoe kijkt Menzis hier tegenaan, en wat vinden onze verzekerden?

Middel voor betere zorg

Digitale zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan toekomstbestendige zorg in ons land. Zo helpt het om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Maar ook om de druk op de gezondheidszorg - door te weinig zorgprofessionals en een groeiende zorgvraag - te verminderen. Het draagt daarnaast bij aan kortere wachtlijsten en aan betaalbare zorg”, licht Susan toe. “Met digitale zorg kan de patiënt thuis zorg ontvangen. Het scheelt veel tijd, geld en geregel als bijvoorbeeld een consult via een beeldverbinding* plaatsvindt, in plaats van bij de zorgprofessional op locatie.”

Dat klinkt heel positief, maar Mirjam snapt de terughoudendheid bij verzekerden. “We zijn eraan gewend dat de specialist ons ‘ziet’. Zorg die digitaal wordt geleverd, is nieuw en onbekend. Het gesprek verandert al als we de mogelijkheden van digitale zorg goed uitgelegd krijgen. Dat duidelijk wordt dat digitalisering niet het doel is, maar een middel om te komen tot betere zorg. Door te digitaliseren, kunnen we de zorg tenslotte anders organiseren.”

Minstens gelijke kwaliteit

“Voor Menzis is de kwaliteit van zorg inderdaad het uitgangspunt bij digitalisering. Deze moet minimaal gelijk blijven”, vertelt Susan. “Niet alle zorg is daarom geschikt om te digitaliseren. Zoals zorg waarvoor lichamelijk onderzoek door een zorgprofessional nodig is. Maar er is ook zorg waarbij digitaal contact wel goed kan en zelfs voordelen biedt. Zoals bij chronische zorg voor mensen met COPD. Een patiënt doet zijn monitoring dan digitaal. En als bijvoorbeeld zijn klachten verergeren, volgt een fysieke afspraak. Oftewel: digitaal als het kan en fysiek als het moet.”

Digitale zorg betekent voor verzekerden dus andere zorg. En ondanks dat dit soms best even wennen is, blijkt het in de praktijk goed te werken. Mirjam: “Op de afdeling Klinische genetica van het UMCG, waar ik werk, is beeldbellen inmiddels een vast onderdeel van de zorgverlening. Patiënten voor wie dit kan, krijgen standaard een uitnodiging voor een webconsult. En zij waarderen deze online consulten even hoog als de fysieke: met een 8,7.”

Zorgverlener bepaalt

Een misvatting die Menzis nog vaak hoort, is dat zorgverzekeraars beslissen welke zorg digitaal wordt geleverd en welke niet. Verzekerden zijn hierover ongerust. Want hoe kan een zorgverzekeraar dit beoordelen? En heeft financieel gewin geen nadelige invloed op de kwaliteit van zorg?

“Niet Menzis bepaalt welke zorg zich leent voor digitalisering. Dat doet de zorgprofessional samen met de verzekerde, omdat zij dit met elkaar het beste kunnen inschatten. Als blijkt dat een digitale ontwikkeling bijdraagt aan betere en betaalbare zorg, dan stimuleert Menzis een bredere uitrol ervan. Sla de blog van mijn collega Jan Tebbens (red.: projectmanager Digitale zorg) er maar eens op na”, legt Susan uit.

Juiste zorg met eigen regie

Zowel Mirjam als Susan concludeert: “Digitale zorg is voor veel mensen nieuw en dus spannend. Goede uitleg over het nut en de noodzaak ervan helpt. Het is belangrijk dat verzekerden, zorgprofessionals en zorgverzekeraars met elkaar verkennen of en hoe digitalisering de zorg kan verbeteren. Uiteindelijk willen we allemaal de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek ontvangen. En tegelijkertijd zo veel mogelijk eigen regie houden.”

Menzis gaat graag het gesprek aan met verzekerden en zorgprofessionals over het gebruik van digitale zorg. Dat doen we via onze Ledenraad. Maar we horen ook graag van verzekerden en professionals welke positieve ervaringen zij hebben of welke belemmeringen zij zien. En hoe wij kunnen helpen om digitale zorg op de juiste manier in te zetten. Je kunt je mening of verhaal per mail met ons delen. Dat kan zomaar waardevolle input zijn om onze visie op digitalisering verder aan te scherpen. Of om een nieuwe blog mee te creëren.

*Voor een consult tussen een zorgverlener en een patiënt via een beeldverbinding gebruiken we verschillende woorden, zoals: beeldbellen, webconsult, digitaal consult, videoconsult en e-consult.

Bron: Menzis