Digital Health spelers regio Nijmegen inzichtelijk

12 januari 2022

Health Valley heeft samen met het Radboudumc, de Novio Tech Campus, de Gemeente Nijmegen en Briskr de Engelstalige Guide Digital Health companies and institutes gepubliceerd. Het doel: Digital Health spelers in de regio Nijmegen en daarbuiten verbinden! Dit komt ten goede aan de ontwikkeling en opschaling van Digital Health innovaties en economische groei in de regio Nijmegen.

Speerpunt regio Nijmegen

Digital Health is een belangrijk speerpunt van de regio Nijmegen, gezien de grote zorgsector. Ruim een kwart van de inwoners heeft een baan in de zorg. Daarnaast is de regio thuisbasis voor vele kennispartners, zorgorganisaties en innovatieve ondernemers die dagelijks bezig zijn om de zorg beter te maken met digitale oplossingen. Digital Health ambassadeur voor de regio Nijmegen Tom van de Belt is dan ook blij met de komst van de gids. “De uitdagingen voor de zorg zijn zoals bekend groot en innovaties kunnen ons helpen de zorg ook in de toekomst betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Als je de gids bekijkt valt mij op hoeveel we als regio al te bieden hebben op het gebied van digital health. De innovatiekracht springt eruit, niet alleen bij bedrijven maar zeker ook bij zorginstellingen en kennisinstituten.” 

Mondiaal probleem, lokale aanpak

Hoewel de spelers op het gebied van digital health vaak internationaal actief zijn, is er ook behoefte aan lokale en regionale samenwerking. Van de Belt: “Op het gebied van Digital Health gaan de ontwikkelingen snel en moet je op mondiale schaal ontwikkelingen volgen, maar ook zeker lokaal. Ik zie deze gids als een visitekaartje voor de regio, zodat partijen van hier en buitenaf, in een oogopslag kunnen zien wat we hier allemaal te bieden hebben”.

Spelers weten elkaar te vinden

Wil je impact op het gebied van Digital Health maken dan heb je de juiste partners nodig. Chris Doomernik, directeur Health Valley geeft aan: “Je kunt je probleem en wensenlijstje voor de zorg nog zo goed in kaart brengen of je innovatie valideren, als je wilt opschalen kun je dat simpelweg niet alleen. Belangrijk is dus dat partners uit de triple helix elkaar makkelijker vinden. Dat komt ten goede ontwikkeling en opschaling van digital health innovaties en economische groei.”

Nieuwe partners welkom

Health Valley ziet dat de sector Digital Health volop in beweging is. Er ontstaan in hoog tempo startups en scale ups en ook komen er nieuwe partijen naar de regio. Health Valley zet zich daarom in om de gids regelmatig te actualiseren. Wilt u (kosteloos) een nieuwe organisatie voordragen voor de Digital Health Guide? Neem dan contact op met Health Valley via communicatie@healthvalley.nl.