De vakjury van de Nationale Zorginnovatieprijs 2022 is bekend!

14 december 2021

De inschrijvingen voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2022 zijn alweer een maand geopend! Een goed moment om de vakjuryleden bekend te maken. Wat is hun achtergrond? Waar gaan ze op letten in de beoordeling van de deelnemers? En welke tips en adviezen geven zij mee aan de zorginnovatoren? Dit alles en meer lees je in onderstaand nieuwsbericht, waar we de juryleden één voor één aan je voorstellen!

Jiska van den Hoek, Bestuurder Zorgbelang Brabant|Zeeland

De achtergrond van Jiska is tweeledig; zo spreekt ze voor Zorgbelang Brabant|Zeeland met de patiënt over knelpunten voor het ontvangen van goede zorg, met als doel het verbeteren van het zorgproces. Daarnaast is Jiska betrokken bij Sterk Brabant: een community voor burgerinitiatieven en sociaal ondernemers die met hun activiteiten bijdragen aan leefbaarheid en veerkracht in de Brabantse samenleving. Op deze manier wordt Jiska regelmatig betrokken om het gebruikersperspectief in te brengen bij innovatie-ontwikkeling.

“Het mooie van de zorginnovatieprijs is dat het zichtbaar maakt wat er in praktijk aan grote en kleine innovaties gebeurt. Dit biedt inspiratie én draagt bij aan de toegankelijkheid en bredere inzetbaarheid van innovaties in de praktijk.”

Jiska definieert een innovatie als een nieuwe oplossing voor een knelpunt of probleem dat de eindgebruiker in de dagelijkse praktijk ervaart. Als jurylid zal Jiska dan ook het meest letten op de impact van de innovatie voor de eindgebruiker, de cliënt of patiënt en zijn familie of naasten. Daarnaast zal Jiska kijken of deze voor een grote groep toegankelijk is: of er niet te veel drempels zijn om de innovatie op grote schaal te gebruiken, waaronder geld of specifieke vaardigheden die voor een goed gebruik nodig zijn.

Jiska heeft dan ook een gouden tip voor ondernemers: “Betrek je eindgebruikers in het hele proces, niet alleen pas bij toetsing als je innovatie ‘af’ is. Hoe eerder je met alle gebruikers om tafel gaat, hoe meer kans dat de innovatie straks ook écht voorziet in een behoefte en breed gebruikt wordt.

Jan-Kees van Wijnen, Bestuurder tanteLouise

Jan-Kees is van origine fysiotherapeut, maar is tegenwoordig actief als bestuurder bij tanteLouise en zet zich op het gebied van zorginnovatie in voor www.anderswerkenindezorg.nl en www.gezondheidszorgzonderafstand.nl in de rol van (mede)initiatiefnemer. “In de ouderenzorg wordt volop gebruik gemaakt van zorginnovaties. Bij tanteLouise is dat bijvoorbeeld: WOLK heupairbag (publiekswinnaar Nationale Zorginnovatieprijs 2020), Momo Bedsense, slim incontinentiemateriaal, smart glasses en sociale robots”. Op deze manier komt Jan-Kees zorginnovatie dagelijks tegen in zijn eigen werkveld. 

“De Nationale Zorginnovatieprijs is een mooi concept dat ondernemers uitdaagt hun innovaties in de etalage te zetten. Deze prijs biedt ondernemers een podium om hun innovaties aan een breed publiek kenbaar te maken.”

Als het gaat om zorginnovaties let Jan-Kees op 3 zaken: Verbetert het de kwaliteit van zorg of de kwaliteit van leven van de cliënt? Stelt het medewerkers in staat efficiënter te werken? Helpt de innovatie om zorgkosten terug te dringen? De tip die Jan-Kees meegeeft aan deelnemers van de prijs is dan ook: “Toets je innovatie aan de 3 bovenstaande items. Indien het aan al deze randvoorwaarden voldoet, dan heb je iets goeds in handen met marktpotentieel

Bron foto: ICT&Health

Jurriaan van Rijswijk, Oprichter Post-IC en publiekswinnaar Nationale Zorginnovatieprijs 2021

Jurriaan heeft een achtergrond als technisch ingenieur en is sinds 2007 actief in de zorg met honderden games en apps. “Als ontwerper benader ik de wereld als een slecht ontworpen spel. Met dat uitgangspunt probeer ik onze wereld een beetje aangenamer te maken door een speelse, menselijke of emotionele interactie te bedenken die een glimlach tovert op het gezicht van mensen en die tegelijkertijd een bijdrage levert aan hun gezondheid.”

Als oud-winnaar omschrijft Jurriaan de prijs als een podium waar toffe dingen gebeuren wat in combinatie met de publiciteit die erbij komt kijken versnelling en zekerheid biedt in een zeer langzaam veranderende en tegelijkertijd competitieve markt. “Als je dan als prijswinnaar letterlijk in de spotlights wordt gezet, en je weet dat je dat te danken hebt aan de mensen die zich om dat podium hebben verzameld, dan wordt het een groot feest. Voor mij is het een tribute aan de verpleegkundigen die ons succes hebben bepaald.”

Voor Jurriaan is innovatie een verrassing, iets waarvan als je het ziet denkt: Hoe dan?! Waarom was dit er nog niet? Daarnaast is eenvoud belangrijk: graag zo simpel mogelijk en makkelijk te implementeren. Jurriaan gaat dan ook het meest letten op de implementeerbaarheid en de bijdrage die de innovatie levert aan verbeterde uitkomsten, patiënttevredenheid en verpleegkundigentevredenheid. 

De ondernemerstip van Jurriaan is: “Denk je een zorginnovatie te hebben ontwikkeld? Ga dan vanaf dag 1 in gesprek met zorgverzekeraars, beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen!”

Dennis Japink, Adviserend geneeskundige bij Menzis

Dennis was tot begin 2019 in opleiding tot chirurg en focuste zich tijdens zijn opleiding en promotietijd op manieren om de zorg slimmer te ondersteunen middels proces- of zorginnovatieverbeteringen. Dit is iets wat hij nu doorvoert in zijn werk als adviserend geneeskundige bij Menzis, in een aantal innovatieve trajecten en bij het Kenniscentrum Digitale Zorg wat momenteel in ontwikkeling is met meerdere partijen in de zorg.

“Ik hoop dat de deelnemers van de Nationale Zorginnovatieprijs een podium krijgen waarmee ze kunnen laten zien dat de innovatoren die voor de prijs in aanmerking komen de juiste mindset hebben om de transformatie in de zorg mede te willen faciliteren met slimme innovaties die passen in het werkproces.”

Dennis omschrijft innovatie als een product dat past in een getransformeerd zorgproces waarbij de zorgverlener en de patiënt samen tot een realistische toekomstbestendige inrichting van zorg en preventie kunnen komen. Dit is dan ook iets waar Dennis als jurylid op zal gaan letten. 

Het jurylid wil ondernemers meegeven dat het betrekken van de stakeholders bij de idee-fase van belang is, zodat je niet start vanuit een incomplete context-analyse. “Dus laat vooral zien waar je je idee of product hebt geverifieerd, zodat het vraaggestuurde aspect naar voren komt.”

De inschrijvingen voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2022 zijn geopend tot 5 januari 2022! Heb jij een innovatief zorgproduct ontwikkeld dat al succesvol is getest en geïmplementeerd bij de eindgebruiker? Schrijf je dan nu in via: https://www.zorginnovatie.nl/aanmelden-nationale-zorginnovatieprijs-2022

 

De Nationale Zorginnovatieprijs wordt gesponsord door Menzis en Health~Holland.

Mensen in een zaal kijkend naar een podium dat niet in beeld is, van achteren/opzij gefotografeerd