De kunst van het innoveren: Adviesrapport van RVS

28 juni 2022

Nederland is een innovatief land. We innoveren veel in de zorg, waardoor nieuwe of verbeterde technologieën en behandelingen ontwikkeld worden. Deze doorlopende ontwikkelingen in de zorg zijn belangrijk voor individuele patiënten of cliënten. Echter zijn de huidige maatschappelijke opgaven zo uitdagend dat er een breder perspectief nodig is.

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) stelt in het advies 'De kunst van het innoveren' de volgende vraag:

'Hoe kunnen we stimuleren dat innovaties in de zorg en het sociaal domein bijdragen aan maatschappelijke opgaven?'

Ongerichte innovaties met onduidelijke opbrengst

In de zorg en het sociaal domein is veel innovatiekracht. Beleidsmakers faciliteren en stimuleren innovaties. Het ontbreekt echter aan focus, gezamenlijkheid en doorzettingsvermogen bij het verspreiden van vernieuwing. Het blijft zo onduidelijk hoe alle investeringen in innovatie grote maatschappelijke problemen verminderen en wat burgers er aan hebben. Daarom is het hoog tijd voor een hernieuwde innovatieaanpak, waarbij innovators, zorgprofessionals, zorgorganisaties en hun financiers samen met burgers gericht vanuit een maatschappelijk perspectief gaan innoveren. Die aanpak houdt in: werken vanuit breedgedragen missies, meer samenhang in innovatieprogramma’s en -regelingen, nieuwe verdienmodellen mogelijk maken en een strategie voor het omgaan met verlies en weerstand.

Benieuwd naar alle adviezen die uit het rapport voortvloeien? Bekijk dan nu het recent gepubliceerde rapport hier: De kunst van het innoveren

Gloeilampen hangend aan het plafond, van onderen gefotografeerd