CRDL opgenomen in TIME's 'Best inventions of 2023’ als speciale vermelding

24 oktober 2023

De Nederlandse zorginnovatie Crdl [Cradle] (vakjurywinnaar Nationale Zorginnovatieprijs 2018) is opgenomen als speciale vermelding in TIME’s ‘Best Inventions of 2023’. Deze jaarlijkse uitgave van TIME bekroont uitvindingen die uitblinken in innovatiekracht en die veranderen hoe we leven, werken, spelen en denken over wat mogelijk is. De definitieve lijst wordt samengesteld op beoordelingen van originaliteit, doeltreffendheid, ambitie en impact.

Crdl is een hulpmiddel om persoonlijk contact te maken voor mensen die moeite hebben met verbale communicatie en / of sociale interactie. Denk bijvoorbeeld aan mensen met dementie, autisme of een verstandelijke- of visuele beperking. Crdl maakt het gemakkelijk op een speelse manier een moment van aandacht, nabijheid en genegenheid te delen, ook als je elkaar nog niet zo goed kent.

Wanneer twee mensen ieder een hand op het houten instrument rusten en elkaar gelijkertijd aanraken, worden onderlinge aanrakingen omgezet in geluidsfragmenten en klanken. De manier van aanraken is van invloed op de voorgebrachte geluiden. Hierdoor ontstaat een aanleiding om fysiek contact met elkaar te maken. En fysiek contact is niet voor niets. Door aanrakingen wordt het ‘knuffelhormoon’ Oxytocine aangemaakt, waardoor mensen zich prettiger voelen en een vergroot gevoel van verbinding ervaren.

Volgens de ontwerpers is aanraking een effectieve manier om aandacht en betrokkenheid met iemand uit te drukken. Het kan een hand op iemands schouder zijn, of een gemeende knuffel, waarmee je - zonder een woord te gebruiken - uitdrukt: “Ik zie je, je mag er zijn, je doet ertoe.” Dit draagt bij aan een gevoel van waardigheid en helpt om je onderdeel van een groter geheel te voelen. Crdl nodigt gebruikers uit dit contact op te zoeken en te verzachten in de manier waarop je elkaar benadert. Zo ontstaat een ontmoeting waarin ruimte is voor echte verbinding, ook als de juiste woorden even niet meer worden gevonden.

Het instrument wordt inmiddels ingezet op meer dan 1.500 zorglocaties in binnen- en buitenland en won eerder dit jaar een prestigieuze CES Innovation Award 2023.

Foto van de CRDL