Call Big Data & Gezondheid geopend voor aanvragen

17 augustus 2018

NWO, ZonMw, de Hartstichting, ministerie VWS, het Netherlands eScience Center, de Topsector ICT en Creatieve Industrie en de Top Sector LSH (Health~Holland) lanceren samen het PPS-onderzoeksprogramma Big Data & Gezondheid. De focus van het onderzoeksprogramma is het gebruik van big data ten behoeve van de vroege opsporing en preventie van hart- en vaatziekten.

 

Financiering voor interdisciplinaire consortia

Binnen het onderzoeksprogramma Big Data & Gezondheid kunnen interdisciplinaire consortia financiering aanvragen voor onderzoek naar de mogelijkheden van Big Data in de opsporing en preventie van hart- en vaatziekten.

Belangrijk in de aanvraag is dat de onderzoeksprojecten worden uitgevoerd in een nauwe samenwerking tussen verschillende relevante wetenschapsgebieden en het bedrijfsleven. Participatie van eindgebruikers (burgers, patiënten en/of zorgprofessionals) is daarbij een vereiste.

Per subsidieaanvraag kan, afhankelijk van het type onderzoek, minimaal € 1 miljoen (bij 50% cofinanciering) tot maximaal € 2,25 miljoen (bij 25% cofinanciering) subsidie aangevraagd worden uit de beschikbare middelen voor dit onderzoeksprogramma. Ook kan 2,0 - 3,0 FTE aan inzet van eScience Research Engineers aangevraagd worden. Minimaal de helft van de beschikbare in cash middelen per project is bestemd voor aanstellingen van tijdelijk wetenschappelijk personeel aan door NWO-erkende onderzoeksorganisaties.

 

(Voor)aanmelden en meer informatie

Het indienen van een vooraanmelding is verplicht. De sluitingsdatum voor het indienen van vooraanmeldingen is 1 oktober 2018, om 14.00. De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 8 januari 2019, om 14.00 uur.

Benieuwd naar het onderzoeksprogramma en de mogelijkheden voor aanvragen? Lees meer over deze call op de website van Health~Holland.