Amsterdam AI en Smart Health Amsterdam naar een innovatieve toekomst

23 mei 2023

Smart Health Amsterdam fuseert met Amsterdam AI. Geert ten Dam, lid van Amsterdam Economic Board, is bestuursvoorzitter van Amsterdam AI. Volgens haar is de overgang de "volgende logische stap" in de ontwikkeling van Amsterdam als internationale hotspot voor verantwoorde AI. Gezondheid is een van de belangrijkste aandachtsgebieden van Amsterdam AI.

Het initiatief Smart Health Amsterdam (SHA) is in 2019 gestart door de Amsterdam Economic Board en de gemeente Amsterdam, om het Life Sciences & Health (LSH) ecosysteem te versterken, data-gedreven AI-innovatie in de zorg te stimuleren en samenwerking en ondernemerschap aan te moedigen. Het netwerk is uitgegroeid tot meer dan 1.300 leden en heeft grote resultaten geboekt in het verbinden van academici en onderzoekers met het bedrijfsleven. Amsterdam AI, in 2019 gevormd als AI Technology for People, is een coalitie van overheids-, academische, medische en onderzoeksorganisaties. Het initiatief heeft tot doel ethisch verantwoorde AI-technologie te ontwikkelen en samenwerkingsprojecten te stimuleren.

“AI wordt steeds belangrijker bij de verbetering van gezondheidszorg”, zegt Geert ten Dam, bestuursvoorzitter van Amsterdam AI. “Het was een logische volgende stap voor Smart Health Amsterdam en Amsterdam AI om de krachten te bundelen. We willen de positie van Nederland als leider in Life Sciences & Health en Amsterdam als centrum van samenwerking en innovatie consolideren. We willen het ecosysteem van grote LSH tech organisaties, toonaangevende academische ziekenhuizen en onderzoeksinstituten en innovatieve startups verder versterken, wat inspireert tot levensreddende innovatie in de gezondheidszorg. De Amsterdamse samenwerkingsgeest en het gevoel van verbondenheid komen tot uiting in een toenemend aantal publiek-private samenwerkingsverbanden en gezonde investeringsmogelijkheden voor onderzoek.”

Verantwoordelijke AI inzetten

Amsterdam AI richt zich op een aantal thema’s binnen verantwoorde AI, waaronder bedrijfsinnovatie, burgerondersteuning en gezondheid. De groep werkt aan verdere uitbreiding en versterking van het LSH-ecosysteem, in samenwerking met ziekenhuizen, overheid en private partijen. Ethische uitwisseling van data is een belangrijk aandachtspunt voor de groep, legt Ten Dam uit. “Het is belangrijk dat bestaande medische data toegankelijk worden gemaakt voor onderzoekers en dat er een structuur is om dit op een verantwoorde manier te doen. Het initiatief Gezondheidsdata Infrastructuur van Amsterdam Economic Board zal het gebruik van dergelijke data mogelijk maken, zodat ze voor onderzoeksdoeleinden kunnen worden hergebruikt zonder dat de privacy in het gedrang komt. Een onafhankelijke trust zal data en privacy waarborgen. Het initiatief is een prachtig voorbeeld van een best practice voor het opbouwen van vertrouwen en samenwerking tussen partners om innovatie in de gezondheidszorg te vergemakkelijken.”

Talent trekt talent aan

Een andere belangrijke doelstelling van Amsterdam AI is het aantrekken en behouden van talent in de regio Amsterdam. Ten Dam vindt dat daar veel meer aan gedaan moet worden. “Nederland heeft veel te weinig geïnvesteerd in AI en we lopen het risico achterop te raken. In Amsterdam hebben we al sinds de jaren negentig onderzoek en onderwijs in AI, met uitstekende professoren. Investeren in het aantrekken en behouden van talent zal niet alleen Amsterdam verder brengen qua innovatie, maar heel Nederland. We zien dat de VS en ook andere Europese landen concurreren om talent. In Duitsland bijvoorbeeld krijgen AI-professoren een substantieel budget en een aantal promovendi bij aanstelling. Samenwerking tussen de academische wereld, de overheid en de particuliere sector is een belangrijk begin, maar we moeten ook investeren. Als we dat doen, leidt dat tot een bloeiende talent pool, en talent trekt op zijn beurt weer talent aan.”

Samenwerking is de sleutel

“Door samen projecten te initiëren, ontwikkelen we de kennis en toepassingen van AI sneller en beter”, zegt Ten Dam, en volgens haar is het samenwerkingskarakter van Amsterdam AI een uniek voordeel: “De ontwikkelingen binnen AI gaan snel, en die kunnen we alleen samen bijhouden. Onze kracht is de integrale aanpak om tot verantwoorde AI te komen. Dat is wat we in Amsterdam en binnen de Amsterdam AI coalitie doen.” Samenwerking was ook de leidraad voor Smart Health Amsterdam, dat vele partnerschappen tussen onderzoekers en bedrijven heeft bevorderd.

Coalitie voor een betere toekomst

De initiatiefnemers en oprichters van SHA en Amsterdam AI overlappen elkaar grotendeels. De Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Hogeschool van AmsterdamSanquinCWIAmsterdam UMC, het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AvL), de gemeente Amsterdam en Amsterdam Economic Board zijn al partners van beide initiatieven.

Ymke Fokma, lid van de raad van bestuur en directeur organisatie en bedrijfsvoering van het NKI-AvL, is blij met de fusie en zei: “Het is onze missie om elke vorm van kanker te genezen en elke patiënt uitstekende zorg te bieden. Om kanker op te lossen in de 21e eeuw is er grote behoefte aan grote kwalitatieve datasets voor onderzoek, het ontwikkelen van toepassingen en AI. Alleen door samen te werken en kennis en data te delen tussen instellingen kunnen we een significante impact maken op het gebied van gezondheidszorg en kankeronderzoek. Door deze datasets te combineren met medische expertise en de nieuwste technologieën en de innovatiekracht van startups, kunnen we deze essentiële digitale transformatie realiseren.”

Chris Polman, voorzitter van de raad van bestuur van Amsterdam UMC (en ook lid van onze Board), is het hiermee eens en zegt: “Uniformiteit in data en diversiteit in mensen zijn cruciaal belangrijke factoren voor het beste onderzoek en transformatieve innovatie in de zorg. Dit ter bevordering van de gezondheid van alle mensen die in de wijde regio Amsterdam wonen.”

De SHA-partners die nog geen partner zijn van Amsterdam AI zijn uitgenodigd om het partnerschap voort te zetten en de samenwerking via Amsterdam AI vorm te geven. Ten Dam is positief over de toekomst van de organisatie. “De Amsterdamse kennisinstellingen hebben de afgelopen twintig jaar een schat aan kennis over AI en data science opgebouwd. Die kennis delen we en daar profiteert iedereen van.”

Amsterdam AI is een samenwerking tussen overheids-, academische, medische en onderzoeksorganisaties in Amsterdam met als doel verantwoorde technologie op het gebied van AI te ontwikkelen en in te zetten. Samen met partners werken zij aan onderzoek en innovatieve oplossingen op verschillende gebieden van verantwoorde AI, zoals bedrijfsinnovatie en burgers en gezondheid.

Volg Amsterdam AI op LinkedIn voor al het laatste nieuws en updates van het AI-netwerk.

Bron: Amsterdam Economic Board

Donkerblauwe achtergrond met in het wit de tekst: amsterdam ai technology for people